RSS
16.10.2012

Institutet för hälsa och välfärd (THL) undersöker befolkningens hälsa och välfärd regionvis – sibboborna är med i undersökningen

I Sibbo förverkligas under hösten 2012 en omfattande regional undersökning av befolkningens hälsa och välfärd i Södra Finland. En enkätblankett skickas under hösten 2012 till 850 Sibbobor. Med undersökningen samlar man information per befolkningsgrupp om sådana centrala fenomen om vilka det inte finns information i myndigheternas olika register. Undersökningen genomförs av Institutet för hälsa och välfärd (THL) i samarbete med kommunerna.
10.10.2012

Passion för livet- välfärdskurs 19.11.2012

Anmäl dig till den första svenskspråkiga Passion för livet- välfärdskurs före 19.10.2012. Kursen börjar 9.11.2012, se bilaga.
08.10.2012

Kundenkät gällande Sibbo kommuns Tjänster för småbarnsfostran 2012

Välkommen och svara på kundenkät gällande Sibbo kommuns Tjänster för småbarnsfostran. Förfrågningen ordnas under tiden 8.-21.10.2012.
04.10.2012

De äldres vecka 7 - 14.10.2012

De äldres vecka firas med temat "Starkare tillsammans"
02.10.2012

Sibbo kommundirektörs budgetförslag 2013

Målet med budgetförslaget för år 2013 är en realistisk helhet som tryggar basservicen för kommuninvånarna. Förslaget utmanar kommunorganisationen att utveckla sin verksamhet så att utgiftsutvecklingen i driftsbudgeten kan dämpas, men skapar samtidigt möjligheter att genomföra kommunens tillväxtstrategi.
02.10.2012

Matkahuolto blir en del av verksamheten vid verksamhetscentret Vägskälet i Sibbo?

Matkahuoltos verksamhet i Sibbo har upphört sedan cirka en månad tillbaka. Kommunstyrelsen i Sibbo behandlar på sitt möte nästa vecka, ett förslag om att Matkahuoltos verksamhet i Sibbo skulle i fortsättningen skötas av, det i mars grundade verksamhetscentret Vägskälet.
28.09.2012

Kommunalvalskandidaterna i Sibbo

Sammanlagt 170 kandidater är uppställda i kommunalvalet i Sibbo. Dessa representerar 10 partier och grupperingar. Valdagen är 28.10.2012.
26.09.2012

Gör dig av med trädgårdsavfallet på ett enkelt sätt

Höstarbetet i trädgården har kommit igång och det är aktuellt att man vill göra sig av med trädgårdsavfallet. Lövavfallet kan antingen komposteras på den egna gården eller levereras för återvinning. Man får inte lämna trädgårdsavfall på kommunens eller någon annans fastighet.

Arkiv

2020 (186)

2019 (248)

2018 (264)

2017 (255)

2016 (243)

2015 (173)

2014 (200)

2013 (149)

2012 (138)

2011 (82)

2010 (40)

2009 (9)

2008 (3)