RSS
18.06.2020

De slutgiltiga illustrationerna av Nickby centralpark

Planerandet av Nickby centralpark genomfördes i Sibbo för första gången våren 2020 med metoden involverande budgetering. Målet med metoden har varit att involvera kommunens invånare i planeringsprocessen genom att låta invånarna vara delaktiga i planerandet och påverka slutresultatet. På grund av Corona situationen är tidtabellen för förverkligandet av parken ännu oklar.
17.06.2020

Kommunen har anlagt markerade parkeringsplatser vid Möträsk badstrand

Vid korsningen av Möträskbågen och Möträskvägen finns nu markerade parkeringsplatser för de som besöker Möträsk badstrand och rör sig i området.
16.06.2020

Vårhälsningar hämtade glädje till äldre i Sibbo

Med kampanjen Vårhälsningar ville man motverka coronavårens ensamhet och hämta glädje till ensamboende och serviceboende äldre. Kampanjen ordnades på tio orter i maj. I Sibbo levererades ungefär 170 hälsningar. Ett varmt tack till alla som deltog!
16.06.2020

Rosk'n Roll informerar: Avfallshanteringen under midsommaren

Alla Rosk’n Rolls avfallsstationer samt kundtjänsten håller stängt under midsommarveckoslutet 19–21.6. Midsommaren kan också medföra att tömningstidtabellen för fastighetens avfallskärl ändrar, så att tömningen sker en dag tidigare än normalt. På vissa områden börjar vi göra måndagens 15.5 tömningar redan söndag 14.6. Alla tömningar gällande vecka 25 har utförts senast torsdag 18.6.
15.06.2020

Sibbo skär ned årets investeringar med flera miljoner euro

Fullmäktige i Sibbo beslutade (15.6.2020) att investeringarna i årets budget skärs ned med 8,1 miljoner euro. Fullmäktige beslutade att justera budgeten på grund av coronaviruspandemins konsekvenser för ekonomin.
15.06.2020

Fler svar från Sibbo önskas på kommunenkät

Sexhundra Sibbobor har i början av maj fått en invånarenkät från Kommunförbundet per post. Hittills har knappt 200 personer skickat in sina svar. Kommunen önskar nu att fler invånare besvarar enkäten.
10.06.2020

Parkeringsarrangemangen har ändrats vid Kalkstrand i Sibbo

NTM-centralen i Nyland och Sibbo kommun har förnyat parkeringsarrangemangen vid Kalkstrand i slutet av maj 2020.
08.06.2020

Sibbo kommun skapar livsmiljöer för pollinatörer genom att minska gräsklippningen på utvalda parkområden

Sibbo kommun ändrar principerna för gräsklippning i parkerna för att främja naturens mångfald. Kommunen minskar gräsklippningen på utvalda områden för att skapa ängar och livsmiljöer för hotade arter, såsom olika pollinatörer. Gräset klipps fortsättningsvis som normalt i centrala och populära parker.

Arkiv

2020 (234)

2019 (248)

2018 (264)

2017 (255)

2016 (243)

2015 (173)

2014 (200)

2013 (149)

2012 (138)

2011 (82)

2010 (40)

2009 (9)

2008 (3)