RSS
30.10.2012

Kommunalvalet 2012

Det fastställda valresultatet
23.10.2012

Sibbo kommun är med på Omakoti-2012 mässan i Vanda 26–28.10.2012

Sibbo kommun är med på Omakoti-2012 mässan i Myyrmäki-hallen i Vanda 26–28.10.2012. Sibbo kommun finns på avdelning 11.7. Kommunen marknadsför egnahemstomter på detaljplaneområdet Herrgårdsbrinken och Tasträsk III samt tilläggstomter på Nickby gårds område. Sibbos egen varg Sibbe är med på mässan på lördag och söndag kl.11.00–13.00.
23.10.2012

Rondelljippo i Nickby 23.10.2012

På tisdag morgon ordnade Sibbo trafiksäkerhetsgrupp ett rondelljippo i korsningen mellan Nickbyvägen och Stora Byvägen. Trafiksäkerhetsgruppens medlemmar, Trafikskyddet och Polisen var på plats och gav information åt bilister, fotgängare och cyklister. Trafiksäkerhets- gruppen delade också ut kort, Brunbergs kyssar och reflexer och fick som tack ett glatt leende och ett tack. Också Sibbos egen varg deltog i evenemanget och jippot till ära var kaninöronen i rondellen försedda med gula reflexvästar.
23.10.2012

Kommunalvalet 2012

Kommunalval förrättas i Finland söndagen den 28 oktober 2012.
18.10.2012

Ungdomsfullmäktigeval 8.-12.12.2012

Ungdomsfullmäktigeval i Sibbo ordnas för sjätte gången. Ungdomsfullmäktige stöder beslutsfattande som gäller ungdomar, främjar uppkomsten av nya ideér, framlägger motioner för kommunens olika utskott och sektioner och kan även om det så önskar genomföra olika slag av verksamhet. Ungdomsfullmäktige har närvaro- och yttranderätt vid social- och hälsovårdsutskottets, utskottet för teknik och miljö, svenska utbildningssektion, finska utbildningssektionen, fritidssektionen och dagvårdssektionens sammanträden. Dessutom har en ungdomsfullmäktigerepresentant yttranderätt på kommunfullmäktiges sammanträden. Ungdomsfullmäktige sammanträder ca 1 gång per månad och dess mandatperiod är 3 år.
17.10.2012

Förbindelser i Sibbo skärgård året runt 2013?

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland beviljar årligen understöd för skärgårdstrafik. NTM-centralen har gjort en framställning till kommunerna och skärgårdsdelegationen vid arbets- och näringsministeriet, att bidragssumman för år 2013 skulle höjas för att höja servicenivån på skärgårdstrafiken i Finska viken. Nu avser Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland bevilja Sibbo 70 000 euro i stöd för ordnandet av förbindelser året runt i skärgården. Under tidigare år har Sibbo skärgård tilldelats 35 000 euro i bidrag.
17.10.2012

Det händer i Tallmo lekpark 24.10.2012

Lekparkens invigning sker kl. 10.00 – 12.00. Parken invigs kl. 10 av Sibbevargen. Program av Tallmo förskolegrupp. Mellan kl. 13 och 16 är det ”Parkparkkis” för barn över 2 år som är i hemvård. 2e/2h. Boka plats på tfn 050 566 54 42
17.10.2012

Företagare! Uppdatera nu dina uppgifter till nästa servicekatalog!

Sibbo Företagare rf. och Sibbo kommun gör tillsammans en ny version av den populära Sibbo servicekatalogen för åren 2013–2014 ännu under denna höst. Servicekatalogen delas ut till alla hushåll i Sibbo och den kommer i framtiden också att finnas på kommunens webbplats. Upplagestorleken är ca 12 000 st.

Arkiv

2020 (187)

2019 (248)

2018 (264)

2017 (255)

2016 (243)

2015 (173)

2014 (200)

2013 (149)

2012 (138)

2011 (82)

2010 (40)

2009 (9)

2008 (3)