RSS
23.11.2012

Besvär över kommunalvalsresultatet i Sibbo

Centralvalnämnden i Sibbo fastställde 31.10.2012 resultatet för kommunalvalet 2012. Monika Hämäläinen, som var kandidat i valet, har lämnat in ett besvär där hon yrkar på att Helsingfors förvaltningsdomstol förkastar centralvalnämndens beslut och beslutar att kommunalvalet i Sibbo ska förnyas. Hon anser att valet förrättats på ett felaktigt och lagstridigt sätt.
23.11.2012

Avbrott i vattendistributionen

På grund av kopplingsarbeten på vattenledningsnätet avbryts vattendistributionen tillfälligt till del av Stora Byvägen, Svedjeängsgränden och Handelsgränd måndagen 26.11.2012 kl.22.00 - 03.00.
22.11.2012

Användningen av resultatavlöning utvidgas eventuellt i Sibbo

Sibbo kommun satsar aktivt på att uppmuntra de anställda med hjälp av olika åtgärder. Målet är att skapa ett uppmuntrande arbetsklimat, där goda prestationer belönas.
14.11.2012

Sibbo får skärgårdstrafik året om år 2013

Pörtö Line som handhar trafiken mellan Pörtö och Kalkstrand utvidgar sin transportverksamhet till Sibbo skärgård i början av år 2013. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland har 6.11.2012 på basen av en öppen anbudstävling beslutit anta EW Finland Oy:s anbud angående ordnandet av förbindelsetrafik i Sibbo skärgård år 2013. Trafiken förutsätter också kommunal finansiering.
13.11.2012

Bekanta er med social- och hälsovårdsavdelningens broschyr

Social- och hälsovårdsväsende i Sibbo kommun förbättrar kommuninvånarnas välbefinnande och hälsa genom att erbjuda högklassiga och effektfulla social- och hälsovårdstjänster, i första hand förebyggande.
01.11.2012

Skoleleverna kan nu delta i värmeljusjakten

Östra Nylands Avfallsservice ordnar tävlingen Värmeljusjakten för alla grundskolor på verksamhetsområdet. I tävlingen ska eleverna samla in tomma värmeljusskal. Tävlingens mål är att aktivera eleverna så att de uppmärksammar sina egna konsumtionsvanor och sorteringsrutiner. Målet är också att åskådliggöra hur små handlingar och avfallsföremål är betydelsefulla. Värmeljusskal av aluminium är en värdefull råvara för metallindustrin.
01.11.2012

HRT har kartlagt sibbobornas åsikter om kollektivtrafiken i växelverkan

HRT vill ge invånarna möjlighet att aktivt delta i planeringen av kollektivtrafiken i huvudstadsregionen. Ett sådant samarbetsprojekt var nätgemenskapen för kollektivtrafiken i Sibbo som HRT arrangerade i september och oktober 2012 tillsammans med InterQuest Oy som specialiserat sig på bland annat frågor i anslutning till utvecklandet av servicen.
01.11.2012

Öppnande av julgatan

Sibbo kommun, Sibbo företagare och Sipoon Sanomat arrangerar en öppning av julgatan i Nickby, lördag 1.12.2012 kl. 10 -14. Tanken är att förändra Stora Byvägen till en ”Julgata” var företagen ordnar olika jippon samt ungdomsföreningar och skolklasser ordnar med egna försäljningsstånd. I Handelsgränd Domino och i Gamla Kommunalhuset finns det olika hantverk till salu. På ämbetshusets gård arrangeras också olika tillställningar.

Arkiv

2020 (187)

2019 (248)

2018 (264)

2017 (255)

2016 (243)

2015 (173)

2014 (200)

2013 (149)

2012 (138)

2011 (82)

2010 (40)

2009 (9)

2008 (3)