RSS
14.08.2020

Barnavårdsföreningen meddelar: Tjejvillan öppnar nytt i Sibbo

I mitten av augusti utvidgar Barnavårdsföreningen Tjejvillan-verksamheten till Sibbo. Målet med Tjejvillan är att ge 13–18-åriga flickor en chans att hitta sin plats och få eget utrymme.
13.08.2020

HRT informerar: Vi rekommenderar användning av munskydd i kollektivtrafiken

HRT rekommenderar användning av munskydd i kollektivtrafiken. Antalet resenärer väntas öka under hösten och det är inte alltid möjligt att hålla avstånd på 1-2 m till andra resenärer. Vi rekommenderar fortfarande att du reser utanför rusningstid om möjligt.
12.08.2020

Öppettiderna för telefontjänsten och coronateststationen vid Sibbo hälsocentral utvidgas

Sibbo kommun förlänger öppettiderna för coronateststationen och telefontjänsten till öppenvården. Orsaken till ändringen är det ökade behovet av coronatestning.
10.08.2020

Bekanta dig med lokala företagare i Sibbo Företagsorientering

I augusti och september är det liv och rörelse i byarna när Sibboborna bekantar sig med lokala aktörer. I Företagsorienteringen samlar man in kontroller från företag på olika håll i kommunen och stöder samtidigt de lokala företagarna.
06.08.2020

Sibbo deltar i bostadsmässan i Tusby tillsammans med kommunerna i Kuuma-regionen

Sibbo syns på bostadsmässan i Tusby tillsammans med de andra kommunerna i Kuuma-regionen under augusti. Kuuma-regionen lockar nya invånare till sitt område genom att erbjuda goda levnadsförhållanden och äkta stämning – som på en grillfest.
05.08.2020

Ansök om skolskjutsförmån på nytt när eleven börjar i sjuan

Från och med hösten 2020 skall man ansöka om skolskjutsförmån av Sibbo kommun när eleven övergår från årskurs 6 till årskurs 7.
05.08.2020

HRT meddelar: Förändringar i kollektivtrafiken 10.8 - kollektivtrafiken övergår till vintertidtabeller

Det sker förändringar i kollektivtrafiken den 10 augusti. Samma datum övergår vi till vintertrafik. Coronapandemins inverkan kan ses i förändringarna: HRT:s ekonomiska situation har försämrats hastigt och påtagligt på grund av coronapandemin och därför är vi tvugna att lägga ner vissa linjer samt minska antalet turer. Coronapandemin har kraftigt minskat HRT:s intäkter och försämrat medlemskommunnernas ekonomi.
23.07.2020

Besök på boendeenheter för äldre från och med 24 juli

Sibbo kommun har utarbetat nya anvisningar för besök på boendeenheter för äldre från och med fredagen den 24 juli.

Arkiv

2020 (234)

2019 (248)

2018 (264)

2017 (255)

2016 (243)

2015 (173)

2014 (200)

2013 (149)

2012 (138)

2011 (82)

2010 (40)

2009 (9)

2008 (3)