RSS
30.11.2012

Planläggningsprogrammet 2013-2016 godkänt

Kommunstyrelsen godkände vid sitt möte 27.11.2012 planläggningsprogrammet för åren 2013-2016.
30.11.2012

Arbetet med skärgårdsprogrammet inleds

Östra Nylands skärgårdsprogram är färdigt. Utvecklingsdokumentet är gemensamt för städerna Borgå och Lovisa samt Sibbo kommun, målet är att programmet ska fungera som ett verktyg för kommunerna, de regionala myndigheterna och regionens näringsliv i arbetet att utveckla skärgården. Samarbete inom skärgårdsområdet hjälper att nå gemensamma mål och stöder hållbar utveckling.
30.11.2012

Det är bra att förbereda sig inför vintern också när det gäller avfallshanteringen

Snöiga förhållanden och snönederbörd försvårar avfallstransporten. En ordentligt utförd snöröjning och sandning underlättar chaufförens jobb. Snöarbetet och sandningen ligger på fastighetens ansvar.
30.11.2012

Du kan delta i planeringen av linjenätet i Sibbo på HRT:s blogg

HRT har startat utarbetandet av planen över linjenätet i Sibbo för år 2014 – 2021. Du kan vara med i planeringen ända från början genom en blogg som HRT skapade i början av november.
28.11.2012

Ungdomsfullmäktigeval i Sibbo 8.-12.12.2012

Ungdomsfullmäktigeval i Sibbo ordnas för sjätte gången. Ungdomsfullmäktige stöder beslutsfattande som gäller ungdomar, främjar uppkomsten av nya ideér, framlägger motioner för kommunens olika utskott och sektioner och kan även om det så önskar genomföra olika slag av verksamhet.
27.11.2012

Sibbo är med i THL:s undersökning angående befolkningens hälsa och välfärd (ATH). Svarstid t.o.m. slutet av december.

I Sibbo förverkligas under hösten 2012 en omfattande regional undersökning av befolkningens hälsa och välfärd i Södra Finland (ATH). En enkätblankett skickas under hösten 2012 till 850 Sibbobor.
27.11.2012

Internationell handikappdag 3.12.2012

Välkommen att fira Internationella handikappdagen 3.12.2012 kl. 14.00 - 16.00 i Elsies festsal, Jussasvägen 18 J, Nickby
23.11.2012

Läs tidningar gratis på nätet när biblioteket är stängt

Borgnäs, Borgå och Sibbo allmänna bibliotek erbjuder från och med slutet av november möjligheten att läsa tidningar gratis via internet även när biblioteket är stängt.

Arkiv

2020 (190)

2019 (248)

2018 (264)

2017 (255)

2016 (243)

2015 (173)

2014 (200)

2013 (149)

2012 (138)

2011 (82)

2010 (40)

2009 (9)

2008 (3)