RSS
27.05.2013

Ett tillfälligt avbrott i vattendistributionen i Hangelby och Box-området

På grund av kopplingsarbeten på vattenledningsnätet avbryts vattendistributionen tillfälligt till Hangelby och Box-området onsdagen 05.06.2013 kl. 09.00 – 15.00
27.05.2013

Välkommen att påverka!

Sibbo kommun förbereder äldrepolitiska programmet för åren 2013–2016. I samband med programmet gjorde vi en invånarenkät i april 2013. Med anknytning till enkäten ordnas en invånarkväll torsdag 30.5.2013 kl. 17.30–20.00 i Servicehuset Elsies festsal, Jussasvägen 18 J, Nickby
26.05.2013

6 egnahemshustomter till försäljning på Nickby Gårds område!

Skriftliga fritt formulerade anbud ska skickas senast 31.5.2013 kl 14.00 till adress Sibbo kommun, Tomtanbud, PB 7, 04131 Sibbo.
17.05.2013

Sibbos och Borgnäs nya busstidtabellsbroschyr utkommer snart!

Sibbos och Borgnäs gemensamma busstidtabellsbroschyr delas ut till hushållen i början av juni. Dessutom fås broschyren också i bussarna, de två kommunernas infon och biblioteken i Sibbo samt på Borgå, Nickby, Kervo och Kampens busstation.
17.05.2013

I Sibbo senareläggs ibruktagandet av egenvårdstjänsten Medinet

Den webbaserade egenvårdstjänsten Medinet tas i bruk på Sibbo hälsocentral. På grund av orsaker som berör servern, har det tidigare datumet för ibruktagandet 20.5.2013 senarelagts med två veckor och tjänsten tas i bruk 3.6.2013.
15.05.2013

Jukka Paavilainen blir verkställande direktör för Rosk’n Roll

Diplomingenjör Jukka Paavilainen, 58 år, har valts till verkställande direktör för nya Rosk’n Roll. Valet gjordes av Rosk’n Roll Oy Ab:s (RR) och Östra Nylands Avfallsservice Ab:s (ÖNA) styrelser gemensamt.
15.05.2013

I Sibbo tas den internetbaserade egenvårdstjänsten Medinet i bruk

Den elektroniska egenvårdstjänsten Medinet som utvecklats av Mediconsult Oy tas i bruk på Sibbo hälsocentral 20.5.2013. Med hjälp av den webbaserade tjänst kan vem som helst följa upp och främja sin hälsa.
13.05.2013

Farligt avfall och metallskrot förs avgiftsfritt till Otto-insamlingen

Den vårliga insamlingsrundan med Otto-insamlingsbilarna som ordnas av Östra Nylands Avfallsservice Ab startar måndagen 13.5.

Arkiv

2020 (263)

2019 (248)

2018 (264)

2017 (255)

2016 (243)

2015 (173)

2014 (200)

2013 (149)

2012 (138)

2011 (82)

2010 (40)

2009 (9)

2008 (3)