RSS
15.01.2020

Verksamheten i Alvägens språkbadsdaghem flyttar hösten 2020 till Daghemmet Lillhjärtat

Verksamheten i Alvägens språkbadsdaghem flyttas tillfälligt till daghemmet Lillhjärtat (Södra skolvägen 3, Sibbo). Flyttningen sker i augusti 2020. Bildningsutskottet beslutade om flyttningen (14.1.2020). Språkbadsverksamhetens bestående framtida placering löses i ett senare skede.
14.01.2020

Årets Kulturpris i Sibbo kommun 2019

Sibbo kommun Kulturpris på 1500 euro delades ut idag (14.1.2020) av Fritidssektionens ordförande Tom Sundbäck på Huvudbiblioteket under ett Topelius-evenemang. Priset har delats ut sedan år 1983 och mottagarna har varit både erkända personer inom den kreativa branschen samt föreningar som aktivt bidragit till kulturlivet i Sibbo.
Taggar: kultur
09.01.2020

I Sibbo planeras flyttandet av Alvägens språkbadsdaghem från hösten 2020

Sibbo kommuns tjänster för småbarnspedagogik föreslår till bildningsutskottet i januari 2020 att verksamheten i Alvägens språkbadsdaghem flyttas till daghemmet Lillhjärtat (Södra skolvägen 3, Sibbo). Flyttningen skulle ta plats i augusti 2020 när verksamhetsperioden börjar. Det är fråga om en tillfällig lösning som gäller tillsvidare.
07.01.2020

Historier från Sibbo på Topeliusdagen på Sibbo huvudbibliotek 14.1.2020 kl. 16-18

Zacharias Topelius föddes i Nykarleby 14.1.1818. Topelius ägde från år 1879 hemmanet Björkudden i Sibbo, där han vistades resten av sitt liv. Topelius avled år 1898. Topelius är i dag mest känd som sagofarbror, men han var en betydande person inom många sektorer och han har haft en ytterst stor inverkan på vårt kulturarv i Finland. Han verkade som redaktör, rektor för universitetet, poet, skrev sång- och psalmtexter, romanförfattare, åsiktspåverkare, skrev faktaböcker bland annat Boken om vårt land med mera.
07.01.2020

Kommentera skärgårdsprogrammet i januari – delta i ett planeringsmöte 16.1.2020!

Sibbo skärgårdsdelegation har berett ett förslag till Sibbo skärgårdsprogram 2019–2021. Målsättningen med programmet är att ta upp frågor som är viktiga för skärgården och att göra skärgården och att göra skärgårdsbornas behov synliga.
02.01.2020

Ansökningstiden till svenskspråkigt språkbad inom småbarnspedagogiken börjar 15 januari 2020

Skulle du vilja placera ditt finskspråkiga barn i ett språkbadsdaghem och möjligtvis senare i en språkbadsskola? Ansökningstiden till det svenskspråkiga språkbadet inom småbarnspedagogiken i Sibbo är 15.1–15.2.2020. Barn födda år 2016 kan nu ansöka om en språkbadsplats. Språkbadet inom småbarnspedagogiken inleds hösten 2020.