RSS
14.08.2019

Presentationstillfälle om Söderkulla skolans och det möjliga språkbadet i södra Sibbos framtida lokallösningar den 21.8. kl. 18-20

Intresserar Söderkulla skola och det möjliga språkbadet i södra Sibbo? Kom till presentationstillfället och hör om de preliminära planerna för utrymmena för Söderkulla skola och det möjliga språkbadet i södra Sibbo!
14.08.2019

Spansk skogssnigel i Tallmo - tips för bekämpning av den invasiva arten

Stora mängder av spansk skogssnigel har observerats i Tallmo. Spansk skogssnigel är en skadlig invasiv art som spridit sig till Finland. Kommunen kan inte delta i bekämpningen av den spanska skogssnigeln, men bekämpningen av den invasiva snigelarten sker lätt hemma på gården.
12.08.2019

Vattenprov från badstranden Joensuun tila i Sibbo uppfyller kvalitetskraven på badvatten – man behöver inte längre undvika att bada

Det nya vattenprov som togs på torsdag 8.8.2019 på badstranden Joensuun tila i Sibbo uppvisade inte kvalitetskravöverskridande halter fekala bakterier. Resultatet visar att man inte längre behöver undvika att bada i vattnet.
12.08.2019

Ändrat förfarande gällande kallelse till mammografiscreening

Fr.o.m. år 2019 enhetligas förfarandet i hela landet. Framöver skickar Cancerregistret årligen kallelse till 50-, 52-, 54-, 56-, 58-, 60-, 62-, 64-, 66- och 68-åriga kvinnor i hela landet. Tidigare har kommunerna själv beslutat om vilka åldersgrupper som kallas till screening.
09.08.2019

Asfaltering av Stora Byvägen i Nickby - Störningar i trafiken kan uppkomma

Saneringen av Stora Byvägen har framskridit och asfalteringen av byggarbetet börjar i början av nästa vecka (vecka 33). Arbetet med asfalteringen kommer att orsaka störningar i trafiken. Trafikdirigenter kommer att dirigera bilister under asfalteringen.
09.08.2019

Bilder från nya Sipoonlahden koulu

Är du nervös inför skolstarten? Här hittar du ett par bilder på hur det ser ut i den sprillans nya Sipoonlahden koulu.
08.08.2019

Höga bakteriehalter i vattnet vid badstranden Joensuun Tila i Sibbo – simning rekommenderas inte

För närvarande rekommenderas inte att bada vid Joensuun Tilas badstrand i Sibbo. I vattenprov tagna 7.8.2019 vid Joensuun Tilas badstrand har konstaterats höga halter av fekala bakterier.