RSS
08.08.2014

Vattentornet i Söderkulla tas åter i bruk

Vattenprovet som togs i Söderkulla vattentorn torsdag 7.8. visade sig vara rent. Inga bakterier hittades heller i de extra prover som togs i närheten av tornet.
27.06.2014

Europeiska kommissionen begär medborgarnas synpunkter på dricksvatten

Europeiska kommissionen håller ett samråd om EU:s dricksvattendirektiv.
06.06.2014

Servicehuset Elsies matsals stängs fr.o.m. 9.6.2014

För Seniorer erbjuds möjligheten att äta lunch i social- och hälsostationens matsal.
08.05.2014

Förlängd anmälning till musikinstitutet

Anmälningstiden till musikinstitutets undervisning samt till inträdestesterna läsår 2014-2015 är förlängd till den 18.5.2014.
04.03.2014

Sibbo satsar på bättre energieffektivitet

Kuuma-kommunernas och Mellersta Nylands miljöcentrals samarbetsprojekt "Förbättring av energieffektiviteten i offentliga byggnader” har kommit igång i Sibbo.
13.02.2014

XXVI Vargspåret 2.3.2014 är inhiberat p.g.a snöbrist.

Nästa år arrangeras Vargspåret 1.3.2015.
29.01.2014

Sibbos nya ekonomi- och förvaltningsdirektör är vald

Kommunstyrelsen i Sibbo valde 28.1.2014 ekonomie magister Pekka Laitasalo till Sibbo kommuns nya ekonomi- och förvaltningsdirektör. Han kommer att börja arbetet senast i början av mars.
23.01.2014

Utfärd till Messilä 20.2.2014

Sibbo idrotts- och ungdomstjänster ordnar en sportlovsutfärd till Messilä

Arkiv

2020 (263)

2019 (248)

2018 (264)

2017 (255)

2016 (243)

2015 (173)

2014 (200)

2013 (149)

2012 (138)

2011 (82)

2010 (40)

2009 (9)

2008 (3)