RSS
22.05.2012

Bostadstomter till salu

Sibbo kommun säljer till byggfirmor två tomter för bostadshus på detaljplaneområdet Tasträsk II och en tomt på området Hansas. Anbuden bör vara framme senast 15.6.2012
21.05.2012

Bokbussen i Sibbo 40 år

Vi firar i Café Emilie i huvudbiblioteket torsdagen 31.5.2012 kl. 15-17 med kaffe och kaka!
18.05.2012

KUUMA-kommunerna skapar framtidens lärmiljö i skolorna

För KUUMA-kommunerna skapas med hjälp av ett utvecklingsprojekt en gemensam elektronisk inlärnings- och arbetsportal, där alla cirka 4 000 medlemmar i undervisningspersonalen, 40 000 barn i förskol- och grundskolåldern och cirka 5 800 studerande i gymnasieutbildningen kan arbeta på en gemensam elektronisk plattform.
18.05.2012

Farligt avfall och metallskrot förs avgiftsfritt till Otto-insamlingen; avgiftsfri mottagning av elapparater sker på småavfallsstationerna

Den vårliga insamlingsrundan med Otto-insamlingsbilarna startade i Borgå fredagen 11.5. Redan under de första dagarna samlades hundratals olika typer av farligt avfall in till rätt hantering.
14.05.2012

Avbrott i vattendistributionen i Borgby

Vattenrör är av och reparationsarbetet pågår minst tills kl. 20.
11.05.2012

Uppbådsgranskningarna för 1994 födda fortsätter i Sibbo

Till granskningen hör två besök - ett hos hälsovårdaren och ett hos läkaren. Tiden till granskningen beställs i första hand till den hälsovårdare som sköter grundskolan, gymnasiet el. yrkesläroanstalten. Tiden till hälsovårdaren bör beställas under våren.
10.05.2012

Sibbo trafiksäkerhetsplan har färdigställts

Sibbo kommun, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland, Trafikskyddet och Polisen har tillsammans utarbetat Sibbo trafiksäkerhetsplan under åren 2011–2012. Planen innehåller en översikt över trafiksäkerhetssituationen i Sibbo, kommunens mål beträffande trafiksäkerheten, organiserandet av trafiksäkerhetsarbetet i kommunen samt en utvecklingsplan för att förbättra trafiksäkerheten.
10.05.2012

Planläggningsöversikt 2011-2012 har kommit ut

Planläggningsöversikten presenterar planprojekt som är anhängiga inom kommunen eller i Nylands förbund eller som inom en snar framtid kommer att bli det.

Arkiv

2020 (190)

2019 (248)

2018 (264)

2017 (255)

2016 (243)

2015 (173)

2014 (200)

2013 (149)

2012 (138)

2011 (82)

2010 (40)

2009 (9)

2008 (3)