< Aktuellt
28.01.2020

Leken stiger ut ur lådan inom småbarnspedagogiken i Sibbo

Leken stiger ut ur lådan inom småbarnspedagogiken i Sibbo
Förskolan i Lukkarin koulu förvandlades till ett köpcentrum på hösten när barnen fick leka fritt. En frisör fönade kundens hår i frisörsalongen. I kiosken kunde man köpa en skiva pizza toppad med skinka och ost för 3 euro. I telefonaffären grävde den lilla kunden fram leksakspengar från fickan och köpte en mobiltelefon av kartong av en lika ung försäljare. Genom leken lär barnen sig bland annat siffror, sociala färdigheter, hur man använder pengar och hur man beter sig som kund.

Ett utvecklingsprojekt med namnet ”Hela kommunen leker” pågår som bäst inom småbarnspedagogiken i Sibbo. Projektet går ut på att utveckla leken till en central arbetsmetod inom småbarnspedagogiken. Den spontana leken observeras och barnen stöds i leken.

Barn och vuxna skapar även tillsammans nya lekmiljöer i daghemmen. Köpcentret som förskoleeleverna i Lukkarin koulu har byggt är ett exempel på sådana lekmiljöer. Barnen pysslade själv ihop centret med hjälp av de vuxna inom småbarnspedagogiken. Allt är självgjort: pengarna, produkterna och butiksskyltarna.

Alla daghem och förskolor med i projektet

Alla Sibbo kommuns enheter inom småbarnspedagogik, dvs. alla daghem och förskolor, deltar i projektet ”Hela kommunen leker”. Projektet genomförs i samarbete med företaget Hannelandia vars expertis är lekpedagogik. En del av projektet hör till ”Sibbovargen rör på sig och leker”, ett utvecklingsprojekt för Främjande av innovativa lärmiljöer inom småbarnspedagogiken som finansieras av Utbildningsstyrelsen.

Målet med projektet är att låta leken stiga ut ur lådan, som sitter och samlar damm på en hylla. Själva miljön ska inspirera barnen till lek. I Landsängens daghem hittar vi dinosaurier klättra på stenar och kvistar. Dinosaurier lever i en tredimensionell värld som skapats tillsammans med barnen. För att kunna bygga dinosaurielandet hämtade barnen information i biblioteket.

Vuxna stödjer leken och lärandet genom lek

I projektet betonas även den roll som personalen inom småbarnspedagogiken har i barnens lek och lärande.

–Vuxna spelar en viktig roll i leken. Leken och undervisningen kan inte skiljas åt. Vuxna ska hjälpa barnen att följa den röda tråden i leken, skapa samband mellan barnen samt stödja dem i att förstå vad allt lekens tema kan hänföra sig till. Vuxna berikar leken, möjliggör den och inspirerar barnen till lek, berättar servicechef inom småbarnspedagogik Annette Lagerstam.

Olika verkstäder, utbildningar och utvecklingsdagar har ordnats för personalen och daghemsföreståndare. Syftet är att säkerställa att personalen har de verktyg och det kunnande som behövs för att introducera det nya pedagogiska tankesättet i barnens vardag och utnyttja olika metoder när man stödjer barnens lek.

–Vuxna hjälper vid behov med att initiera leken. De fungerar som ledare i leken och skapar förutsättningar för alla barn att delta i den samt för att öva sina färdigheter i att vara människa och leva tillsammans med andra, säger Annette Lagerstam.

Du kan följa med hur projektet Hela kommunen leker framskrider i facebook på adressen
https://www.facebook.com/kokokuntaleikkii/.

Mer information:
Servicechef inom småbarnspedagogiken Annette Lagerstam, tfn 040 191 6052, annette.lagerstam@sibbo.fi
Planerare Petra Salomaa, tfn 050 550 2539, petra.salomaa@sibbo.fi

 

Förskolebarn i Lukkarin koulu har genom lek lärt sig bland annat hur man använder pengar och hur det känns att vara kund.

Barn med leksaker, barn med en lefmobil, skylt där det står DNA kauppa

Barn leker frissör

I Landsängens daghem har dinosaurier brutit sig ut ur lådan och strövar nu omkring i sitt naturliga habitat. Den tredimensionella livsmiljön har skapats tillsammans med barnen.
dinosaurier brutit sig ut ur lådan och strövar nu omkring i sitt naturliga habitat. Ett barn har en dinosaurie i sin hand.

Daghemmet Miili förvandlades till ett skepp. En kryssning utan bollhav är ingen kryssning! Sängarna fick tjänstgöra som hytter, kompletta med en havsutsikt som barnen själv skapat. Sängarna kompletta med en havsutsikt som barnen själv skapat.


Senast ändrat
28.01.2020