< Aktuellt
24.01.2020

Den förnyade byggnadsordningen i Sibbo förblir i kraft

Sibbos byggnadsordning som fastställdes i mars 2019 förblir i kraft som sådan. Högsta förvaltningsdomstolen ändrade inte Helsingfors förvaltningsdomstols beslut angående bestämmelsen om sidobostäder.

I december 2018 upphävde Helsingfors förvaltningsdomstol fullmäktiges beslut om att godkänna byggnadsordningen till den del som gäller bestämmelsen om sidobostäder i punkt 4.2.1. Till övriga delar konstaterades byggnadsordningen vara lagenlig, och den fastställdes med undantag av stycket som gäller sidobostäder.

Kommunstyrelsen i Sibbo ansökte om besvärstillstånd hos Högsta förvaltningsdomstolen angående Helsingfors förvaltningsdomstols beslut angående sidobostäder. Högsta förvaltningsdomstolen förkastade dock besväret och Helsingfors förvaltningsdomstols beslut ändras inte. Sibbos förnyade byggnadsordning förblir sålunda i kraft med undantag av andra stycket i punkt 4.2.1 som gäller sidobostäder.

De flesta delgeneralplaner i Sibbo innehåller dock en entydig bestämmelse om möjligheterna att bygga sidobostäder, och på dessa områden har det ingen juridisk betydelse om byggnadsordningen saknar en bestämmelse om sidobostäder. I de delgeneralplaner som för närvarande är gällande saknas dock bestämmelsen om byggande av en sidobostad i delgeneralplanen för Tallmo samt på AP-, AP-1- och MTH-områden i delgeneralplanen för skärgården och kusten.

Du kan bekanta dig med den förnyade byggnadsordningen på kommunens webbplats via denna länk.

Du hittar Högsta förvaltningsdomstolens beslut via denna länk (på finska).


Senast ändrat
24.01.2020