< Aktuellt
09.12.2019

Verksamhetscentret Vägskälet blir en sysselsättningsenhet

Verksamhetscentret Vägskälet byter namn i början av nästa år. Den nya Sysselsättningsenhet Vägskälet flyttas samtidigt från Sibbo kommuns social- och hälsovårdsavdelning till utvecklings- och planläggningscentralen.

Vägskälet kommer också i fortsättningen att erbjuda rehabiliterande arbetsverksamhet, arbetsprövning, olika kurser som främjar sysselsättningen samt stöd och rådgivning i allt som har med sysselsättning att göra. Det är fortfarande möjligt att söka sig till lönesubventionerat arbete eller till läroavtalsstudier via sysselsättningsenheten. Sysselsättningsenhet Vägskälet har som ny uppgift att på ett allomfattande sätt främja sysselsättningen i Sibbo samt att strategiskt planera sysselsättningsverksamheten.

–Målet är att använda ett innovativt arbetsgrepp för att skapa nya arbetssätt i vilka personen själv utvecklar sysselsättningsverksamheten. Vi vill hjälpa våra kunder nå ett arbetsgrepp som värnar om den egna livskompetensen och tryggar grundrytmen i vardagen, berättar sysselsättningschefen Lassi Puonti.

Som en del av Utvecklings- och planläggningscentralen får Sysselsättningsenheten Vägskälet också en tätare kontakt med kommunens näringsverksamhet och företagstjänster. På detta sätt vill man göra det lättare för kunderna att hitta sysselsättning på den öppna marknaden.

Man avstår från Vägskälets nuvarande lokaler på Stora Byvägen. Enbart Ungdomsverkstaden Rastis och Navigatorns tjänster blir kvar i de nuvarande lokalerna vid Stora Byvägen 9.

I samband med ändringarna bedöms också Vägskälets verksamhet som en helhet. Många av de nuvarande tjänsterna så som Café Emilie, Fixa Sibbo och begravningsplatsen för smådjur fortsätter dock sin verksamhet som vanligt.

Mer information:
Sysselsättningschef Lassi Puonti, tfn 040 191 4425, lassi.puonti@sibbo.fi


Senast ändrat
09.12.2019