< Aktuellt
17.10.2019

Främmande arter och trädgårdsavfall röjs i skogen i Hansas på fredag

Sibbo kommun och PNO Finland röjer tillsammans främmande arter och trädgårdsavfall som kastats i skogen i Hansas fredagen den 18 oktober 2019. Talkot ordnas i skogsområdet bredvid Hjortrongränden 9 med början klockan 9.00. Målet är att bekämpa främmande arter och städa upp det allmänna skogsområdet.

Sibbo kommuns enhet för grönområden påminner om att man inte får kasta trädgårdsavfall i skogen. Om man inte kan hantera trädgårdsavfallet på den egna gården, kan man föra avfallet till avfallsstationen. Nästan alla små lass av trädgårdsavfall från hushåll tas emot utan avgift, bara de är rätt sorterade. Att föra trädgårdsavfall till ett allmänt parkområde eller en annans mark utan markägarens tillstånd är förbjudet. Deponering av trädgårdsavfall är en av orsakerna till att skadliga främmande arter, såsom jättebalsamin, sprids. Du kan läsa mer om trädgårdsavfall på Rosk’n Rolls webbplats på den här länken.


Senast ändrat
17.10.2019