< Aktuellt
17.10.2019

Avbrott i vattendistributionen över i Eriksnäs, Kalkstrand och Kitö - Vattenläckaget har reparerats

På grund av söndrat vattenledning av en entrepenör var vattnet avstängt och/eller låg vattentryck i Eriksnäs, Kalkstrand och Kitö idag.

Vattenläckaget har reparerats och vattendistributionen har normaliserats.

Som följd av arbetet kan störningar i vattenkvaliteten (rostigt och grumligt vatten, luft i vattenledningen) förekomma under några dygns tid i närliggande områden. Kunderna ombeds vid sin vattenanvändning beakta möjliga kvalitetstörningar och låta vattnet rinna en stund tills det är klart

Sibbo Vatten
tfn 050 554 4529


Senast ändrat
17.10.2019