< Aktuellt
27.08.2019

Sibbo hör nu till de 50 största kommunerna i landet

Sibbo hör nu till de 50 största kommunerna i landet
Antalet Sibbobor uppgick till 20 897 personer i slutet av juli. Detta framgår av Statistikcentralens färskaste förhandsuppgifter. Sibbo som växer snabbt har nu också klivit upp bland de femtio största kommunerna i Finland och passerat Kemi (plats nr 51).

För detta års del hade folkmängden i Sibbo redan i slutet av juli ökat med 231 personer. Sibbo har vuxit snabbt under flera år och tillväxten förväntas att fortsätta under följande år. Kommundirektör Mikael Grannas konstaterar att befolkningstillväxten är en positiv företeelse på många sätt för Sibboborna.

–Sibbo eftersträvar en ökad folkmängd, för tillväxten gör Sibbo mer attraktivt för olika slag av kommersiella tjänster och gör det ekonomiskt möjligt för kommunen att förbättra sin service och bygga mer, till exempel idrottsplatser. I Nickby är befolkningstillväxten en förutsättning för att få i gång passagerartrafik på järnvägsspåret mellan Kervo och Nickby, vilket skulle förbättra kollektivtrafikförbindelserna. Tillväxten hämtar således med sig mer service i hemkommunen för Sibboborna, säger Grannas.

För närvarande byggs i Nickby främst på bostadsområdet Sibbo Ådal, dit redan invånare har flyttat. I Söderkulla har främst bostadsområdena Hassellunden och Tasträsk fått nya invånare under de senaste åren.

Under kommande år blir det aktuellt med nya bostäder främst i Nickby, Söderkulla och Tallmo. Kommunen planlägger under de närmaste åren speciellt Nickby och eftersträvar en mångsidig bostads- och servicetomtreserv på områden nära de planerade järnvägsstationerna i Nickby och Tallmo. I Söderkulla koncentreras planläggningen till att utveckla centrum och möjliggöra ett tillräckligt utbud på egnahemstomter. Också byarna utvecklas. De centrala målsättningarna för planläggningen under de följande åren är att skapa förutsättningar för befolkningstillväxt och persontågtrafik på banavsnittet Kervo–Nickby.

Vid planeringen av nya bostadsområden siktar kommunen alltid till att skapa en högklassig och trivsam närmiljö. Till exempel i bostadsområdet Sibbo Ådal utlovas invid Sibbo å ett vidsträckt park- och grönområde med bland annat en lekplats och ett odlingsområde i parkmiljö. I Hassellunden igen börjar Tasträskområdets naturstigar nästan vid bakdörren till invånarnas egnahemshus.

Enligt Grannas skall Sibbo förbli en grön oas invid huvudstadsregionen också under framtida år.

– Utöver Sibbos läge är närheten till naturen är en ytterst viktig attraktionsfaktor. Här skall också i fortsättningen – bara ett stenkast från stadens puls – finnas skog, hav, betesmarker och frisk luft. Naturen skall vara så nära att invånarna, om de vill, kan börja sin morgon på skogsstigen, säger Grannas.

Länk till planläggningsprogrammet 2019-2023

Tomtförsäljning: www.sibbo.fi/tomter


Senast ändrat
27.08.2019