< Aktuellt
19.08.2019

Sibbo kommun återvinner gamla möbler i Kiertonet

Kommunens gamla möbler återvinns nu via webbtjänsten Kiertonet. Kiertonet är den offentliga sektorns webbauktion där man nu även kan ropa in begagnade möbler och andra små föremål som inte längre behövs i Sibbo kommuns lokaler.

Både enskilda kommuninvånare och företag samt andra eventuella köpare kan bjuda på möblerna i Kiertonet. Köparen ska börja med att skapa ett användarnamn för sig i tjänsten. Därefter kan man bjuda på de auktionsföremål man är intresserad av.

Syftet med återvinningen är att ta alla användbara och hela möbler igen i bruk samt minska mängden avfall som förs till avstjälpningsplatsen. När möblerna återvinns behöver man inte heller lagra dem i onödan. Försäljningsintäkterna används för att täcka en del av återvinningsverksamhetens underhållskostnader.

Kommunen gjorde ett första försök till möbelåtervinning redan år 2018 då möbler såldes i en återvinningsbutik i det före detta kaféet Dösis lokaler. Lokalerna i fråga är dock inte längre i bruk, vilket är orsaken till att återvinningen nu fortsätter på nätet. Kommunen har utnyttjat tjänsten Kiertonet redan tidigare, bland annat har man sålt verktyg och byggmaterial som tagits ur kommunens eget bruk.

 


Senast ändrat
19.08.2019