< Aktuellt
19.08.2019

Sibbo kommun restaurerar Broböle damm i Sibboå

Sibbo kommun restaurerar Broböle damm i Sibboå
Broböle damm kommer att restaureras i slutet på augusti. I medlet av 1990-talet byggdes det i anslutning till dammen en fiskväg i forsens västra kant. Vid dammens östra kant finns det ett läckage, som sommaren och hösten 2018 resulterade i att då flödet i ån var lågt var vattnet över en halv meter under dammens krön. Detta skapade risk för ras längs med kanten på den ca fem kilometer långa dammbassängen, och fiskvägen blev torr.

De läckande ställena kommer att åtgärdas under augusti månad genom att fylla igen dammens kanter med stenmaterial. Samtidigt kommer den läckande luckan i dammen att stockas igen, genom att fylla lyckan med stenmaterialet. Till tätningen kommer geotextil att användas. Tyget kommer sedan täckas av stenmaterialet så att det inte syns. Dammens restaureringsarbete kommer inte att röra dammens stomme och dammens överflöde kommer inte att ändras. Man kommer inte fylla området över dammens krönhöjd, så att översvämningsflödena inte kommer att ändras vid dammen.

Syftet med arbetet är att återställa bassängens vattennivå till samma nivå som dammens krön, så att risken för ras längs bassängens kanter minskar då strömmen slutar tära på branten i dammens östra kant och så att vattenflödet återställs till fiskvägen i alla förhållanden. Sibbo kommuns enhet för gator och grönområden förverkligar arbetet. Restaureringsarbetet kommer att utföras då åns flöde är lågt under den senare hälften av augusti 2019. Det maskinella restaureringsarbetet uppskattas ta 1–2 arbetsdagar.

På grund av restaureringsarbetet kan åns vattennivå sjunka, då dammluckan måste öppnas under arbetet.

Tilläggsuppgifter:
Kari Ojamies, kommunträdgårdsmästare, kari.ojamies@sipoo.fi


Senast ändrat
19.08.2019