< Aktuellt
10.07.2019

Sibbo kommun kommer att minska användningen av glyfosat

Sibbo kommun kommer att minska användningen av växtskyddsmedlet glyfosat för att bekämpa ogräs och introducerade arter i parkområden.

Kommunen har kommit överens med en entreprenör i södra Sibbo som ansvarar för underhållet av parkområden att man inte kommer att använda glyfosat i ett projekt som fortsätter 2019–2020. Målet är att man inom ett par år ska ersätta användningen av glyfosat på parkområden med naturenligare alternativ, så som pelargonsyra och het ånga.

-Om man av någon anledning inte ändamålsenligt kan ersätta glyfosaten helt och hållet, kommer man ändå att minska användningen av glyfosat märkvärdigt och begränsa användningen, så att det bara används för bekämpningen av introducerade arter, säger kommunens trädgårdsmästare Kari Ojamies.

Glyfosat har använts för att avlägsna ogräs och introducerade arter, så som tromsöloka, på kommunens mark. Ämnet har inte använts i kommunens lekparker eller på andra välanvända områden, utan där har man använt det mer naturenliga medlet pelargonsyra.

Glyfosat är ett ämne som är godkänt av Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes). Glyfosat används även i hushållens trädgårdar. Speciellt på stenlagda områden är avlägsnandet av ogräs på andra sätt än med glyfosat krävande, då växternas rötter går mellan stenarna och tränger djupt in i jordmånen. Man letar hela tiden efter och testar nya alternativa sätt att bekämpa ogräs. Eld, het ånga och varmvattenbehandling kan snart vara framtida alternativ till ogräsbekämpnings och man ämnar ta dem i bruk i Sibbo.

I situationer då man är tvungen att använda glyfosat, kommer kommunen i fortsättningen att informera i förväg på kommunens webbsida vilka områden som kommer behandlas. Kommunen kommer att behandla området nattetid, då det rör sig färre människor på området. Personen som utför behandlingen kontrollerar att det inte finns människor på området när behandlingen sker. Växtskyddsmedlet torkar fast i växtytan på cirka 15 minuter. När medlet har torkat stör det inte mera användningen av området.

 


Senast ändrat
10.07.2019