< Aktuellt
08.07.2019

NMT-centralen meddelar: Elektronisk enkät kartlägger trafikbehoven för dem som använder konkurrensutsatta förbindelsefartygsrutter

NMT-centralen i Egentliga Finland öppnar en elektronisk enkät i juni-juli för att kartlägg trafikbehoven för dem som använder förbindelsefartygsrutterna. Användarnas behov kartläggs för rutterna Korpo, Nagu norra, Pargas, Borgå och Sibbo. Användarnas behov utreds för framtida trafikinvesteringar.

Härnäst kommer man att pröva på att samla in bakgrundsinformation för de konkurrensutsatta rutterna elektroniskt. Bakgrundsinformationen kommer att tillämpas på planeringsmötena för allmänheten. Mötena kommer att hållas ruttvis i augusti-september 2019 och närmare information delges närmare de planerade tidpunkterna. Planeringsmötenas syfte är att bilda en gemensam uppfattning om ruttens servicenivå samt de viktigaste kraven gällande fartygen. Som grund för det gemensamma arbetet står anslagsramen, materialet från servicenivåenkäten samt marknadsläget.

Enkäterna finns på adressen: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/saaristoliikenne-kilpailuttaminen.

Svarstiden för enkäten är till och med den 31 juli 2019.

Ytterligare information:
NMT-centralen i Egentliga Finland, sakkunnig inom skärgårdstrafiken Jari Nieminen, jari.nieminen@ely-keskus.fi


Senast ändrat
08.07.2019