< Aktuellt
04.05.2018

Ny sand i lådan lockade fram leenden på dagisgårdar

Huvudentreprenören besökte daghem och berättade för barnen om byggnads- och schaktningsarbeten på Miilis område.

Gatuarbeten och utvidgningen av skolan på Miilis område i Söderkulla framskrider med fart. I nästa skede utvidgas schaktningsarbeten till detaljplaneområdet Stenkulla samtidigt som arbeten på Miilis område fortsätter. Under hela våren har kommunen och entreprenören samarbetat tätt med personalen i daghem och skolor samt med andra aktörer som är verksamma på området. Därtill har daghemmen och skolan varit till stor hjälp när information har delats till föräldrarna.

Nu var det dags att uppmärksamma de barn som går på dagis på området. På onsdagen den andra maj besökte kommunen och entreprenören daghem och berättade för barnen om byggnadsprojekt som pågår nära dem. Expertföretaget inom jordbyggnad och byggandet av infrastruktur TerraWise donerade ny sand till daghemmens sandlådor och berättade samtidigt om kommande schaktningsarbeten. Barnen fick även nya uteleksaker. Därtill donerade kommunen hörselskydd som personalen vid behov kan dela ut till barn och vuxna för att användas på daghem under dagen.

Schaktningsarbeten på detaljplaneområdet Stenkulla påbörjas vid början av maj och planeras så att sprängningar närmast daghemmet utförs i slutet av maj månad. Vardagen på Daghemmet Mäntymäki påverkas därtill av schaktningsarbeten på området i juni–juli. Sprängningar bakom Daghemmet Miili utförs för sin del först efter midsommar och i juli. Daghemmet Miili håller stängt så länge som schaktningsarbeten pågår.

Mer information om Miilis byggplatsområde:
Ari Luomala 09 2353 6015, byggnadsingenjör Sibbo kommun
Ilona Heikkinen 040 191 4231 projektplanerare Sibbo kommun

Läs mer Sibbo bygger och utvacklar och följ oss på Facebook på Sibbo bygger och utvacklar


Senast ändrat
04.05.2018