< Aktuellt
27.04.2018

Respons och utvecklingsidéer för skötsel av grönområden, allmänna områden och gatorna via en invånarenkät

En enkät riktad till invånarna om skötseln av kommunens grönområden och allmänna områden var öppen 19.12.2017 –15.1.2018. Enkäten fick sammanlagt 135 svar och rikligt med öppna svar, som kommer att fungera som utgångspunkt när vi planerar skötseln och underhållet.

Vi bad om svar till en enkät som kartlade nivån av underhållet, ändamålsenligheten och renligheten av grönområden och allmänna områden. En dylik enkät genomförs årligen.

Vi fick mycket respons gällande mängden av skräpkorgar. På många ställen upplever man att det inte finns tillräcklig många skräpkorgar, vilket leder till att man är tvungen att bära med sig hundbajspåsen för alltför långa sträckor. Fler skräpkorgar önskades i parkerna och på motionsbanorna. Möjligheten att få fler korgar längs motionsbanorna och friluftslederna ska utredas tillsammans med Idrottstjänster som ansvarar för skräpkorgar på dessa områden. Vi fick också respons om hur ofta de nuvarande korgarna töms. Speciellt på sommartid upplever man att skräpkorgarna töms för sällan.

Därtill önskades det fler ställningar för hundbajspåsar bland annat i Kyrkobyn. Själva tjänsten att dela ut bajspåsar får beröm.

Fler hundparker önskades bland annat i Sibbo Ådal och i Eriksnäs. Kommunträdgårdsmästare Mari Kosonen bekräftar att en hundpark byggs vid Ådalen under sommaren 2019.

Många svarare önskade att mer uppmärksamhet fästes vid ansning och underhåll av vägkanterna och kantstenarna för att ge ett prydligt intryck.

Ett flertal svarare kommenterade även belysningen. Man önskade att belysningen förbättras bland annat vid korsningen vid Herrgårdsbrinken och på leden för lätt trafik vid Nya Borgåvägen som går från Miilis område mot Söderkulla centrum. Bättre belysning önskades också i parkerna, som till exempel på Nickby gårds område och i Segrisparken i Nickby, där det finns talrika användare även under skymningstid.

Det önskades även att Sibbo anskaffar träningsredskap i parkerna. Svarare ville att de skräpkorgar som är placerade längs friluftslederna tömdes oftare, men i övrigt tyckte de flesta att frilufts- och grönområden är bra. Särskilt lekparkerna ansågs vara mycket bra. Grönarbeten på rondellerna fick också mycket positivt respons.

Responsen kommer att användas för att planera skötsel och underhåll av grön- och gatuområden samt allmänna områden.

Alla svar till enkäten finns nedan. Svar till föregående års enkäter är med för jämförelse.

Enkätundersökningen för år 2016 genomfördes 14.11–13.12.2016. Sammanlagt 92 personer svarade på enkäten.

Enkäten som genomfördes år 2015 fick 261 svar.

Begreppet Norra Sibbo omfattar området i Nickby och begreppet Södra Sibbo områdena Söderkulla, Eriksnäs och Hansas.

Mer info här

Tack till alla svarare!

Mer information:
Mari Kosonen, kommunträdgårdsmästare, tfn 050 554 4536, mari.kosonen@sibbo.fi


Senast ändrat
14.05.2018