< Aktuellt
25.04.2017

Meddelande om avbrott i vattendistributionen i Lönnbacka onsdag 26.4.2017 kl. 20-22

På grund av reparationsarbeten på vattenledningsnätet är vattnet avstängt i en del av fastigheterna i Lönnbacka.

Avbrottet gäller följande områden:
- Lönnbackavägen
- Lönnbågen
- Flätbackavägen

Onsdag 26.4.2017 kl. 20.00 - 22.00

Beroende av framskridningen av reparationsarbetena kan störningarna vara kortare än meddelat.

Som följd av arbetet kan störningar i vattenkvaliteten (rostigt och grumligt vatten, luft i vattenledningen) förekomma under några dygns tid i närliggande områden. Kunderna ombeds vid sin vattenanvändning beakta möjliga kvalitetstörningar och låta vattnet rinna en stund tills det är klart

Sipoon vesi – Sibbo vatten
tfn 2353 6920


Senast ändrat
25.04.2017