< Aktuellt
08.03.2017

Sammanlagt 461 tankar och önskemål lämnades för beredningen av kommunstrategin

Sammanlagt 461 tankar och önskemål lämnades för beredningen av kommunstrategin
Tack till alla som har lämnat önskemål och tankar för beredningen av kommunens nästa strategi!

På Önskemålskaktusar i Nickby bibliotek hade man fäst 286 tankar i och i Söderkulla bibliotek 154 tankar. Via responsblanketten lämnades tankar och önskemål sammanlagt 21 gånger. Dessutom intervjuades 126 kommuninvånare, företagare, anställda och beslutsfattare.

Önskemålen, tankarna och intervjumaterialet behandlas som bäst i verkstäder där beredningsarbetet för strategin fortsätter. Det nya fullmäktige som väljs vid kommunalvalet i april beslutar om den nya strategin hösten 2017.


Senast ändrat
08.03.2017