< Aktuellt
04.02.2015

Förskoleskjutsarna i Sibbo ändras i augusti

Bildningsnämnden i Sibbo har som en del av Operation Grytlocks sparåtgärder beslutat om nya principer för förskoleskjutsarna.

Från och med augusti sköts elevtransporten till den lagstadgade förskoleundervisningen (4 timmar) med kollektivtrafik ifall vägen är över tre kilometer åt vardera hållet. Samma kilometergräns gäller för årskurserna 1–3. Eleven behöver ändå inte byta buss under förskoleresan.

Kommunen kan ordna transport också bara för en del av vägen. Eleven förutsätts själv ta sig till transportrutten. Avståndet till hållplatsen får vara högst två kilometer.

Taxiskjuts ordnas i fortsättningen endast i specialfall:
b) om vägen till busshållplatsen är längre än två kilometer
c) om den dagliga resan skulle ta över 2,5 timmar
a) utgående från ett särskilt utlåtande

Enligt de gamla transportprinciperna fick förskoleeleverna taxiskjuts från dörr till dörr då resan var över fem kilometer.

Eleven får själv ta sig till den lagstadgade förskoleundervisningen. Föräldrarna är ansvariga för resan. Kommunens lagstadgade olycksfallsförsäkring gäller under förskoleresorna.

 

Mer information: Bildningsdirektör Kurt Torsell, kurt.torsell@sibbo.fi, tfn 09 2353 7000


Senast ändrat
04.02.2015