< Aktuellt
18.11.2014

Östra Nylands polisinrättning upphör med sin verksamhet vid servicestället i Sibbo

Östra Nylands polisinrättning upphör med sin verksamhet vid servicestället i Sibbo 18.12.2014. Servicestället läggs ned som en följd av ett beslut av Inrikesministeriet år 2013, där det fastslås var polisinrättningarnas serviceställen ska vara belägna.

Vid polisstationernas serviceställen för tillstånd kan du uträtta ärenden oberoende av var du är bosatt. Du kan reservera tid för betjäningen på förhand eller alternativt kan du köa. Polisstationernas kontaktuppgifter och den webbaserade tidsbeställningen hittar du på adressen www.polisen.fi


Senast ändrat
18.11.2014