< Aktuellt
04.11.2014

Ändringar i bussrutterna och -tiderna i Sibbo från 10.11

Busslinjerna ändrades i Sibbo den 11 augusti. Kollektivtrafiken vidareutvecklas för att trygga en fungerande busstrafik och tillgodose passagerarnas behov så bra som möjligt. Busslinje 992 (Nickby–Hindsby–Massby–Söderkulla) fortsätts från Lärdomsvägen i Söderkulla till Eriksnäs. Bussen kör i fortsättningen inte längre via Fröken Miilis väg i Söderkulla.

Ändringarna och de nya tidtabellerna finns samlade på HRT:s webbplats.

 

Ändringar fr.o.m. 10.11:

Buss 992 (Eriksnäs–Söderkulla–Massby–Hindsby–Nickby): Avgångarna för linje 992 från Eriksnäs är kl. 7.12, 8.12 och 9.12 (mellantider på Lärdomsvägen i riktning mot Nickby kl. 7.24, 8.24 och 9.24). Avgångarna för linje 992 från Nickby förblir oförändrade. Avgångarna är kl. 12.12, 13.12 och 14.12 (nya mellantider på Lärdomsvägen i riktning mot Eriksnäs kl. 12.42, 13.42 och 14.42). Dessutom körs en avgång från Nickby kl. 15.12 endast till Lärdomsvägen i Söderkulla med linjetecken 992B. Linje 992 körs endast på skoldagarna. Ändringen medför en direkt förbindelse mellan Eriksnäs och Leppätien koulu.

Buss 991 (Eriksnäs–Söderkulla–Nickby): Busslinje 991 kör från Eriksnäs till Fröken Miilis väg i Söderkulla och till Nickby. Avgångarna från Eriksnäs kl. 8.10 och 9.10 kör inte längre via Lärdomsvägen i Söderkulla. Till Lärdomsvägen kommer man från Eriksnäs med busslinje 992. Tidtabellen för linje 991 förblir oförändrad.


Senast ändrat
04.11.2014