< Aktuellt
27.06.2014

Europeiska kommissionen begär medborgarnas synpunkter på dricksvatten

Europeiska kommissionen håller ett samråd om EU:s dricksvattendirektiv.

Syftet med samrådet är att ta reda på medborgarnas och intressenternas synpunkter på behovet av åtgärder för att förbättra tillgången på dricksvatten av god kvalitet.

Samrådet är tillgängligt via länkarna nedan och det är öppet till den 15 september 2014. Resultaten kommer att beaktas vid bedömningen av behovet av förbättringar i EU:s dricksvattendirektiv.

Frågeformuläret hittar du här.

Övrig information hittar du här.


Senast ändrat
02.07.2014