< Aktuellt
21.12.2012

Omfattande guide om kulturmiljöer i Helsinforsregionen

En ny guidebok om 2 000 kulturhistoriskt värdefulla objekt i Nyland har utkommit.

Det är fornminnen, gamla vägar, farleder och odlingslandskap samt byar, herrgårdar, bondgårdar
och torp som beskrivs i guiden. Också sommarvillor och sportstugor samt industriella, handels- och
offentliga miljöer ingår i guiden.

För Sibbos del har ett flertal objekt på kusten och i skärgården samt också kulturhistoriskt
värdefulla objekt i Nickby och de andra byarna beaktats .

Guiden har publicerats av Samfundet för byggnadskonst i samarbete med NTM-centralen i Nyland. 
Guiden är skriven på finska. Guiden.

Tilläggsuppgifter:

http://www.ely-keskus.fi/fi/uutiset/uutiset_alueilta/Sivut/KattavaopasHelsinginseudunkulttuuriymparistostaonvalmistunut.aspx

opas@rakennustaiteenseura.fi.


Senast ändrat
21.12.2012