< Aktuellt
19.12.2012

Sibbo har varit med i en ett omfattande forskningsprojekt (ARTTU)

Inom ramen för kommun- och servicestrukturen har 40 finländska kommuner undersökts under åren 2007–2012. Sibbo har hört till de s.k. ARTTU-kommunerna.

Forskningsmodulerna omfattade demokrati och ledning, personal, tjänster och en fungerande samhällsstruktur.
Härtill undersöktes vilka effekter sammanslagningen av kommuner eller bildandet av samarbetsområden haft ur jämlikhets- och språklig synvinkel.

Utvärderingsprogrammet har producerat drygt 30 forskningsrapporter. Forskningsresultaten finns (eller publiceras
inom de närmaste veckorna) på Finland Kommunförbunds webbsidor: www.kunnat.net/arttu.

I rapporten Parasta Artun mitalla II har samlats tjugo observationer om kommunreformen,
bl.a. att en optimal storlek för kommunerna inte kan fastställas och att kommunerna blir allt
mera olika varandra.

ARTTU = programmet för utvärdering av kommun- och servicestrukturreformen

 

 


Senast ändrat
21.12.2012