< Aktuellt
12.12.2012

Förberedelserna inför avfallsbolagens fusion kör igång

På tisdagen godkände Östra Nylands Avfallsservice Ab:s extraordinarie bolagsstämma enhälligt att bolaget fusioneras med avfallsbolaget Rosk’n Roll Oy Ab. Bolagstämman godkände därtill delägaravtalet och avtalet om aktiebyte vilka var bilagor till bolagens fusionsavtal.

Rosk’n Rolls ägare har redan tidigare visat grönt ljus för fusionen av bolagen. Rosk’n Roll Ab och Östra Nylands Avfallservice Ab har beslutat om en fusion för att trygga invånarnas avfallshanteringstjänster, effektivera återvinningen samt minska de ekonomiska riskerna i anslutning till utvecklingen av avfallshanteringen.
”Bra att fusionen förverkligas. Nu får vi ett nytt och starkare kommunalt avfallsbolag samt invånarnas lokala service tryggad” säger Borgås biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz.

Det nya bolagets juridiska hemort kommer att vara Lojo åtminstone de första åtta åren. Under de första åtta åren kommer Borgås representant att fungera som styrelsens ordförande och Lojos representant som vice ordförande. Det nya bolaget kommer att heta Rosk’n Roll Oy Ab och Östra Nylands Avfallsservices nuvarande verkställande direktör Juha-Heikki Tanskanen kommer att bli vd i det nya bolaget.

Bolaget har kontor samt avfallscentraler i både Lojo och Borgå. Bolagens fusion har ingen inverkan på de lokala avfallshanteringstjänsterna.

Bolagen påbörjar genast beredningen av fusionen. Målet är att det övergångsskede som fusionen medför förverkligas kostnadseffektivt och utan att servicens kvalitet sjunker samt så att bolagens personal belastas så litet som möjligt. Det nya bolaget torde starta sin verksamhet i januari 2014.

Fusionen mellan Östra Nylands Avfallsservice och Rosk'n Roll påverkar även avfallsnämndernas verksamhet. De avfallsnämnder som sköter avfallshanteringens myndighetsuppdrag inom bolagens områden måste även slås ihop. Nämndernas sammanslagning börjar snart. Raseborg fungerar som värdkommun för den kommande gemensamma nämnden.

Tilläggsinformation för media:
Verkställande direktör Juha-Heikki Tanskanen, Östra Nylands Avfallsservice Ab, tel. 0400 814 243
Verkställande direktör Stig Lönnqvist Rosk’n Roll Oy Ab, tel. 040 869 8355

 


Senast ändrat
12.12.2012