< Aktuellt
11.12.2012

Ny kulturaktör i Nickby – Lilla Villan rf?

Kulturväsendet och Utvecklings- och planläggningscentralen i Sibbo kommun bedriver ett aktivt samarbete för att utveckla Nickby centrum inom ramen för kulturkorridorprojektet. På initiativ av kulturväsendet föreslås en ny kulturaktör i Nickby; ett kulturhus för hela familjen och en professionell teater för barn och unga, Lilla Villan rf.

Lilla Villan producerar teater- och musikföreställningar samt bedriver caféverksamhet. Lilla Villan skulle vara ett bra tillägg till Nickbys kulturverksamhet och skulle samtidigt öka såväl kommunens dragningskraft som Nickbys livskraft och servicenivå. Verksamheten har för avsikt att starta hösten 2013. 

På basis av förhandlingar mellan Lilla Villans vänner rf och kommunen föreslås att Gamla kommunalhuset hyrs ut till Lilla Villan. Gamla kommunalhuset är en skyddad byggnad och det har föreslagits att den förblir i kommunens ägo. På grund av sitt centrala läge och kulturella värde skulle det vara bra om byggnaden användes för sådan kulturverksamhet som Lilla Villan erbjuder. För närvarande används Gamla kommunalhuset av flera olika aktörer såsom pensionärsorganisationer, medborgarinstitutet osv. I hyresförslaget har man kommit överens om att bl.a. pensionärsorganisationernas verksamhet skulle fortsätta såsom tidigare också med den nya aktören. Kommunens övriga verksamhet skulle flyttas till andra lokaler.

Uthyrningen av Gamla kommunalhuset behandlas av utskottet för teknik och miljö 17.12.2012 och av kommunstyrelsen i januari 2013.


Senast ändrat
11.12.2012