< Aktuellt
30.11.2012

Den gemensamma avfallsnämnden har inlett sin verksamhet

Den gemensamma avfallsnämnden har inlett sin verksamhet Borgå regionala avfallsnämnd är en gemensam nämnd för Askola, Lovisa, Borgå, Borgnäs och Sibbo, som ansvarar för myndighetsuppgifterna vid avfallshantering. Avfallsnämnden höll sitt första möte 28.11.2012.

Avfallsnämnden, ett obligatoriskt organ enligt den nya avfallslagen, har som mål att erbjuda invånarna inom verksamhetsområdet jämlika myndighetstjänster samt att säkerställa avfallshanteringens funktion och allsidiga utveckling över kommungränser.

Borgå stad är värdkommun

Borgå stad är värdkommun för avfallsnämnden. Nämnden är en del av värdkommunens förvaltningsorganisation men skötseln av myndighetsuppgifter är oavhängig av värdkommunen. Avfallsnämndens protokoll hålls alltid till påseende i alla medlemskommuner.

Avfallsnämnden har 11 medlemmar med personliga ersättare. Ordförande är Kristel Pynnönen från Borgå och vice ordförande Matti Kalvia från Sibbo. Varje medlemskommun representeras av minst en medlem.

Avfallsnämndens uppgifter

Avfallsnämnden beslutar bl.a. om avfallshanteringsbestämmelserna, avfallstaxan samt systemet för avfallstransport inom verksamhetsområdet. Nämnden beviljar undantag från avfallshanteringsbestämmelserna och följer med avfallslagstiftningen samt efterlevnaden av avfallshanteringsbestämmelserna inom verksamhetsområdet.

Avfallsnämndens tjänsteinnehavare är Pamela Ek, som tillträdde tjänsten som avfallshanteringskoordinator i oktober. Avfallshanteringskoordinatorn bl.a. bereder ärenden som behandlas i avfallsnämnden och är föredragande vid nämndens möten, beslutar i enskilda fall om undantag från avfallshanteringsbestämmelserna, ansvarar för debiteringen av avfallsavgifter och avgifternas skälighetsprövning samt hanterar avfallsavgifternas betalningspåminnelser.

Samarbete mellan aktörerna inom avfallshantering

Avfallshanteringen sköts i samarbete mellan tre olika aktörer: avfallsnämnden, Östra Nylands Avfallsservice Ab och de kommunala miljövårdsmyndigheterna. Var och en har sin uppgift och verkar i ett nära samarbete med de andra.

• Avfallsnämnden har hand om myndighetsuppgifterna inom avfallshantering. Man kontaktar nämnden, om man vill ansöka om undantag från avfallshanteringsbestämmelserna eller lämna in en skriftlig anmärkning om avfallsavgiften. Man kan exempelvis ansöka om en förlängning av tömningsintervallen för avfallskärl eller ett uppehåll i tömningen av avfallskärl för en period längre än ett år. Nämndens kontaktperson är avfallshanteringskoordinator Pamela Ek.

• Östra Nylands Avfallsservice Ab sköter de serviceuppgifter som hör till avfallshantering. Man kan kontakta Östra Nylands Avfallsservice Ab, om man vill göra ändringar i fastighetens avfallshanteringsservice eller om man behöver information om avfallstransporter, sortering eller mottagning av avfall. Östra Nylands Avfallsservice Ab sköter också avfallsfaktureringen, korrigering av avfallsavgifter samt ändringar i uppgifterna i kundregistret.

• De kommunala miljövårdsmyndigheterna har tillsyn över avfallshanteringen. Man kan kontakta miljövårdsmyndigheterna, om man vill göra anmälan om olämplig hantering av avfall eller nedskräpning.

Avfallshanteringskoordinatorns byrå finns i Borgå stads utrymmen och avfallsnämndens kontaktuppgifter är:

Borgå regionala avfallsnämnd
Avfallshanteringskoordinator Pamela Ek
Krämaretorget B, 06100 Borgå
Tfn 040 489194
jatelautakunta@porvoo.fi


Senast ändrat
03.12.2012