< Aktuellt
30.11.2012

Du kan delta i planeringen av linjenätet i Sibbo på HRT:s blogg

HRT har startat utarbetandet av planen över linjenätet i Sibbo för år 2014 – 2021. Du kan vara med i planeringen ända från början genom en blogg som HRT skapade i början av november.

Trafikplanerarna skriver inlägg till bloggen där de berättar hur planeringsarbetet fortskrider. Läsaren kan kommentera inläggen och lämna meddelanden på bloggen. Alla kommentarer och meddelanden skickas till planerarna som använder dem i det fortsatta planeringsarbetet. 

HRT kan också fråga via bloggen sibbobornas synpunkter på olika alternativa planer och idéer. HRT önskar att invånarna i Sibbo aktivt skriver kommentarer på bloggen, eftersom den information som fås av passagerare är värdefull och nyttig i utveckling av trafiken i Sibbo.

Bloggen finns på adressen http://sipoon-linjastosuunnitelma.blogspot.fi/

HRT bestämmer i början av arbetet servicenivån d.v.s. hurdan service och hur mycket behövs på olika områden i Sibbo. Bland annat antalet invånare och arbetsplatser samt de nuvarande förbindelserna påverkar servicenivån. När servicenivån har bestämts, startar planeringen av linjenätet och turintervallerna. I planeringen deltar också representanter för Sibbo kommun. Arbetet är klart på sommaren 2013. 

Närmare uppgifter ges av HRT:s trafikplanerare Nina Frösen, tel. 040 169 3543


Senast ändrat
30.11.2012