< Aktuellt
29.05.2012

Reservering av användningsturer till ungdomslokaler senast 21.6.

Föreningar och grupper som vill reservera verksamhetsutrymmen i Nickby ungdomsgård och Ungdomsutrymmet Pleissi för perioden hösten 2012 och våren 2013 bör skriftligen lämna in en anhållan senast 21.6.2012

Anhållan skall lämas till idrotts- och ungdomstjänsterna i Sibbo kommun, idrotts- och ungdomstjänster, Liljeberg, adr. Pb 7, 04131 SIBBO. Ur ansökan bör framgå verksamhetens art, tidpunkt för reserveringen, kontaktperson, adress och telefonnummer till tjänst och hem.

Beslutet om den regelbundna användningsturen görs av ungdomssekreteraren vecka 26.

Närmare upplysningar: ungdomssekreterare Mia Liljeberg, tfn (09) 23 53 7050 / mia.liljeberg@sipoo.fi

Nickby ungdomsgård, Bubbisvägen 2, 04130 Sibbo
Ungdomsutrymmet
Pleissi, Hälsovägen 1, 01150 Söderkulla


Senast ändrat
29.05.2012