< Aktuellt
24.05.2012

Sibbo och Borgnäs gemensamma busstidtabellbroschyr

Sibbos och Borgnäs gemensamma busstidtabellsbroschyr delas ut till hushållen i början av juni. Den nya tidtabellsbroschyren delas också ut på Sibbo mässa i Tallmo 9–10 juni.

Dessutom fås broschyren senare också i bussarna, de två kommunernas infon
och biblioteken i Sibbo samt på Borgå, Nickby, Kervo och Kampens busstation. Broschyren finns på internetadressen www.sibbo.fi > Service > Trafik. Broschyren är i kraft under tiden 4.6.2011–2.6.2013. Den trycks i 35 000 exemplar.

Tidtabellsbroschyren har kompletterats med de linjetaxiturer som Sibbo kommun ordnar till Nickby och Söderkulla. Bussturerna förblir i huvudsak oförändrade. Sommartidtabellen på rutten Kervo-Nickby-Söderkulla ändras för flera turers del, speciellt på sträckan Kervo-Nickby. Detta beror på, att Borgå Trafik kommer att köra hela rutten också om sommaren.

Från Nickby till Träskända avgår den första morgonturen under skoldagar redan kl. 6.50 från och med hösten. Turen går via Borgnäs kl. 7.10 till järnvägsstationen i Träskända, där den fortsätter kl. 7.35 till Borgnäs och Monnby. Under skoldagar går en ny busstur från Borgnäs kl. 15.25 till Nickby.

I juni börjar HRT:s regionlinje 738 mellan Helsingfors och Kervo trafikera i Sibbo. Turen hämtar passagerare främst från huvudstadsregionen till SOK:s logistikcentral i Bastukärr.

Försäljningen av Sibbobiljetten upphörde i april, men i broschyren ingår uppgifter om HRT-biljetterna och Borgnäsbiljetten samt om Östra Nylands och Mellersta Nylands regionbiljetter.


Senast ändrat
24.10.2012