< Aktuellt
18.05.2012

KUUMA-kommunerna skapar framtidens lärmiljö i skolorna

För KUUMA-kommunerna skapas med hjälp av ett utvecklingsprojekt en gemensam elektronisk inlärnings- och arbetsportal, där alla cirka 4 000 medlemmar i undervisningspersonalen, 40 000 barn i förskol- och grundskolåldern och cirka 5 800 studerande i gymnasieutbildningen kan arbeta på en gemensam elektronisk plattform.

I detta syfte startade KUUMA-kommunerna i slutet av 2011 projektet ”Informations- och kommunikationsteknik som stöd för undervisning och inlärning” (IKT). Tyngdpunkten i projektet är att utveckla pedagogiska modeller och förfaranden, där informations- och kommunikationsteknik används som hjälpmedel för undervisning och inlärning. Målet är att ge alla elever möjligheter att utvecklas till aktiva tänkare, aktörer, forskare och informationshanterare och fostra samarbetsdugliga och etiskt högklassiga användare av informationsnäten för framtidens arbetsmarknad.

På den elektroniska plattform som skapas i projektet läggs bl.a. ut färdiga elektroniska läromedel och verktyg för produktion av läromedel. Där kan man dela ut studiematerial till eleverna eller de andra lärarna, ta emot uppgifter och arbeten från eleverna, ge respons, kommentera utförandet av inlärningsuppgifter och t.ex. sammanställa en portfolio över sina studier ända från förskolan till slutet av grundskolan eller gymnasiet. Dessutom satsar projektet på s.k. spelinlärning, som är starkt på gång som inlärningsform.

Utvecklingsprojektet för informations- och kommunikationsteknik består av två olika delprojekt – en innovativ skola i utveckling (att utveckla lärmiljöerna och göra dem mångsidigare) och EDU-10 (fortbildning för undervisningspersonalen), där fortbildningen av lärarna i informations- och kommunikationsteknik sker mycket i skolan och klassen, under skoldagen och även tillsammans med eleverna. KUUMA-kommunernas projekt är treårigt, 2011–2014 och är även partner i det internationella forskningsprojektet Finnable. Sibbo är samordnande kommun för utvecklingsprojektet och projektledare är undervisningsdirektör Jari Alasmäki i Sibbo. Heltidsanställd projektkoordinator är klasslärare PeM Terhi Nissinen.

Mer om utvecklingsprojektet för informations- och kommunikationsteknik: http://www.laadukassipoo.fi/fi/tvt 


Ytterligare information om utvecklingsprojektet ger:

 

Jari J. Alasmäki, projektledare

JM, undervisningsdirektör

Sibbo kommun

tfn 09 2353 7100, 050 911 3017

jari.alasmaki@sipoo.fi

 

Terhi Nissinen

Huvudprojektkoordinator

Projektet Informations- och kommunikationsteknik som stöd för undervisning och inlärning

KUUMA-kommunerna

Stora Byvägen 18

04130 Sibbo

09-23537102 / 0401914516

terhi.nissinen@sipoo.fi


Senast ändrat
24.05.2012