< Aktuellt
18.05.2012

Farligt avfall och metallskrot förs avgiftsfritt till Otto-insamlingen; avgiftsfri mottagning av elapparater sker på småavfallsstationerna

Den vårliga insamlingsrundan med Otto-insamlingsbilarna startade i Borgå fredagen 11.5. Redan under de första dagarna samlades hundratals olika typer av farligt avfall in till rätt hantering.

De vanligaste typerna av farligt avfall i hemmen är läkemedel, batterier, ackumulatorer, lågenergilampor och lysrör samt målfärgsrester.

På insamlingsbilarnas hållplatser tas metallskrot och hemmens farliga avfall avgiftsfritt emot. 

Insamlingsbilarna kan inte mera ta emot elapparater, så som tv- och radioapparater, dammsugare, mikrovågsugnar och frysboxar.

Insamlingen av elapparater är på producenternas ansvar och avgiftsfria insamlingspunkter finns i anslutning till småavfallsstationerna.

- Vi kan inte längre ta emot elapparater till Otto-insamlingen, med undantag av spisar och tvättmaskiner, som transporteras bort med metallskrotet, berättar Östra Nylands Avfallsservices servicechef Tuija Klaus.
-Om Otto-insamlingens tidtabell inte lämpar sig för den egna tidtabellen är det ingen fara, för en avgiftsfri mottagning sker på våra småavfallsstationer året om under öppettiderna. 

I varje ägarkommun inom Östra Nylands Avfallsservices verksamhetsområde finns en småavfallsstation.  

Till småavfallsstationen kan invånare och sommargäster avgiftsfritt lämna bl.a. elapparater, metallskrot, hemmets farliga avfall, ris, krattningsavfall och träavfall.

Otto-insamlingen fortsätter att ambulera i Borgå till fredagen 18.5. I Lovisa startar insamlingen 21.5, i Borgnäs 25.5 och i Sibbo 26.5. Insamlingsrundan avslutas i Askola 30.5.
- Det är fint att folk lämnar in avfall till rätt hantering. De populäraste hållplatserna besöks av tiotals kunder och vid dessa önskar vi att kunderna tar det hela med ro.

Avfallet mottas direkt i bilarna. Inget avfall får lämnas på hållplatsen före eller efter utsatt tidpunkt, säger Tuija Klaus.

Närmare anvisningar och uppgifter om hållplatstider fås av ÖNA:s kundtjänst, tel. 0200 70707, www.iuj.fi eller i tidningen Återvinnare, som har delats ut till alla hem.


Senast ändrat
18.05.2012