< Aktuellt
10.05.2012

Planläggningsöversikt 2011-2012 har kommit ut

Planläggningsöversikten presenterar planprojekt som är anhängiga inom kommunen eller i Nylands förbund eller som inom en snar framtid kommer att bli det.

Avsikten med planläggningsöversikten är att förbättra kommuninvånarnas möjlighet att delta och påverka i planläggningen samt att göra planläggningen bekant för kommuninvånarna.


Senast ändrat
30.11.2012