< Aktuellt
08.05.2012

Farligt avfall får inte hällas i avloppet eller läggas i avfallskärlet

Farligt avfall får inte hällas i avloppet eller läggas i blandavfallet – inte ens små mängder. Det här påminner man om i kampanjen om farligt avfall, ”Liten men farlig”, som Östra Nylands Avfallsservice, Borgå Vatten och Sibbo vatten- och avloppsservice deltar i. Endast om farligt avfall sorteras rätt och förs till insamling kan det behandlas så att det inte belastar miljön.

Kampanjen ”Liten men farlig”

Kampanjen om farligt avfall ordnas i samarbete med avfallsverksföreningen, vattenverksföreningen och lokala aktörer. Avsikten med kampanjen är att den ska väcka människor till att ge akt på vad som är farligt avfall och att uppmuntra dem att sortera det rätt och returnera det. Kampanjen är riktad till konsumenter och sm-företag. Den syns bland annat på webben och på apoteken och hörs i radion. För sm-företagen har en innehållsrik guide producerats för sex olika branscher.

Farligt avfall som töms i avloppet kan komma ut i naturen

Ett farligt ämne, till exempel lösningsmedel eller spillolja, som töms i avloppet försvinner inte utan fortsätter sitt kretslopp i vattendragen, marken och luften och kan så också komma in i människokroppen. Farligt avfall som hällts ut i avloppet kan också äventyra hälsan för vattenverkets anställda samt störa avloppsnätets och avloppsreningsverkets funktion och därför är det viktigt att både hushåll och företag ser till att farligt avfall sorteras på rätt sätt. Borgå Vatten och Sibbo vatten- och avloppsservice sänder branschvis anpassade broschyrer till alla företag på området om farligt avfall och hur man hanterar det rätt.

Hemmens farliga avfall förs avgiftsfritt till småavfallsstationerna och till Otto-insamlingen

Farligt avfall kallades tidigare problemavfall. Redan små mängder av farligt avfall på fel plats kan skada hälsan och miljön. De vanligaste typerna av farligt avfall i hemmen är läkemedel, batterier, ackumulatorer, lågenergilampor och lysrör samt målfärgsrester.

Farligt avfall från hushållen tas avgiftsfritt emot på småavfallsstationerna eller i Otto-insamlingsbilarna som börjar ambulera i Borgå fredagen den 11.5. I Lovisa startar insamlingen 21.5, i Borgnäs 25.5 och i Sibbo 26.5. Insamlingsrundan avslutas i Askola 30.5. Jämsides med farligt avfall tar Otto-insamlingsbilarna också emot metallskrot. De kan inte mera ta emot elapparater (endast spisar och tvättmaskiner). Insamlingen av elapparater är på producenternas ansvar och avgiftsfria insamlingspunkter finns i anslutning till småavfallsstationerna.


Insamlingen av farligt avfall inom Östra Nyland täcks av ekoavgiften och är avsedd för dem som bor eller är sommargäster i Askola, Lovisa, Borgnäs, Borgå och Sibbo.

Närmare anvisningar och uppgifter om hållplatstider fås av ÖNA:s kundtjänst, tel. 0200 70707, www.iuj.fi eller i tidningen Återvinnare, som har delats ut till alla hem.

Läkemedelsavfall tas också emot i apoteken och batterier i affärer som säljer sådana.

Mera information:

Östra Nylands Avfallsservice Ab, servicechef Tuija Klaus, tel. 020 637 7073
www.iuj.fi 

Borgå Vatten, driftsingenjör Jenni Nieminen, tel. 0400 717 932
http://www.porvoo.fi/fi/palvelut/ymparisto_ja_luonto/vesi/porvoon_vesi

Sibbo kommun, rörmästare Anssi Kylkisalo, tel. 09 23523 6903
www.sipoo.fi

Kampanjen ”Liten men farlig”
http://www.vaarallinenjate.fi/svenska


Senast ändrat
08.05.2012