< Aktuellt
17.04.2012

Behov av renovering i Söderkulla skolcentrum

Dagvårdssektionen och utbildningssektionerna behandlar 23.4.2012 projektplanen för grundrenoveringen av Söderkulla skolcentrum.

Skolcentret är byggd 1974 och en hel del reparationsarbeten har gjorts under åren. En omfattande grundrenovering planeras genomföras under åren 2013-2014.

Beredande inneluftsmätningar, som gjordes vid årsskiftet, visar att resultaten är i huvudsak ordinära.  I fyra rum har konstaterats lindriga avvikelser i luftkvaliteten och de repareras under sommaren. Förskoleundervisningen och skolarbetet kan fortsätta normalt.


Mera information om grundrenoveringen.


Senast ändrat
17.04.2012