< Aktuellt
05.04.2012

Sibbo förklarar fredagarna som mötesfria dagar

St. Karins kommun har förklarat vecka 14 som en mötesfri vecka. Inspirerad av detta tar Sibbo i bruk ett eget system där fredagarna är mötesfria.

På så sätt får arbetstagarna tid att slutföra de arbeten som blivit på hälft under veckan samt  bereda av följande veckas arbeten. Genom systemet strävar man efter att öka välbefinnandet då arbetena blir klara till veckoslutet. Likaså kan eventuellt distansarbete och extra lediga dagar koncentreras till fredagar.

Systemet är riktgivande och träder i kraft genast efter påsk. Brådskande möten hålls naturligtvis vid behov också på fredagar.

Läs Kaarinan kokouksettomasta viikosta


Senast ändrat
05.04.2012