< Aktuellt
04.04.2012

Myndighetstillsynen över badstränder inkommande sommar

Under sommaren övervakar hälsoskyddet i Borgå stad badsträndernas vattenkvalitet och säkerhet i Borgå, Sibbo, Askola, Borgnäs, Lovisa och Lappträsk.

Huvudmannen för en badstrand ansvarar för strandens snygghet och säkerhet. Hälsoinspektörerna besöker stränderna ungefär en gång per månad. I badvattnet undersöks fekala bakterier samt blågröna alger. I samband med provtagningen kontrolleras också säkerheten och den allmänna snyggheten vid stranden. Uppgifter om provresultat och observationer om blågröna alger finns på badsträndernas anslagstavlor samt på Borgå stads webbsida.

Invånarna har möjlighet att lämna förslag eller anmärkningar som gäller förteckningen över övervakade badstränder. De övriga strändernas och badplatsernas säkerhet och vattenkvalitet övervakas inte. Skriftliga kommentarer kan skickas senast 17.4.2012 kl 16 per post till adressen Borgå stad, hälsoskyddet, Teknikbågen 1A, 06100 Borgå eller per e-post terveydensuojelu@porvoo.fi

Askola:          Takajärvi (EU-strand), Abborsjön och Valkjärvi

Borgnäs:       Kommunens strand vid Kotojärvi (EU-strand), stranden vid Laukkosken koulu och Isojärvi lägercentral

Borgå:           Hasselholmen (EU-strand), Kokonniemi (EU-strand), Tjäruträsk, Venjärvi, Lindvik, Köttboda, Sondby I och II, Virvik, Nikuviken, Karijärvi lägercentral, Pellinge lägercentral, Övik lägercentral och Lapparbäck lägergård

Lappträsk:     Kyrkby, Särkjärvi och Pyhäjärvi

Lovisa:          Plagen (EU-strand), Valkom, Särkjärvi södra stranden, Rissundet, Kiramo, Drömstrand, Lill-Bäston och Forsby å

Sibbo:            Molnträsk (EU-strand), Tasträsk (EU-strand), Möträsk, sandgropen i Talmo och Savijärvi,

 

Tilläggsuppgifter: 

Tomi Jormanainen, tfn 040 168 5599

Maarit Lönnroth, tfn 040 723 4121


Senast ändrat
04.04.2012