< Aktuellt
14.08.2020

Barnavårdsföreningen meddelar: Tjejvillan öppnar nytt i Sibbo

I mitten av augusti utvidgar Barnavårdsföreningen Tjejvillan-verksamheten till Sibbo. Målet med Tjejvillan är att ge 13–18-åriga flickor en chans att hitta sin plats och få eget utrymme.

I Sibbo ordnas verksamheten på tisdagseftermiddagarna klockan 14–17 i ungdomstjänsternas utrymmen (Stora byvägen 8). Verksamheten kommer att inledas med öppen verksamhet tisdagen den 18 augusti.

Tjejvillan i Sibbo körde igång verksamheten online på våren på grund av pandemin, främst på Instagram och med träffar på Zoom. Om coronaläget förvärras är planerna redo för att återuppta online-verksamheten.

Tjejvillan finns också i Grankulla, Helsingfors och Kyrkslätt. Syftet med Tjejvillorna är att stödja flickor i deras vardag och utveckling. Det görs genom att stärka flickornas självkänsla, öka känslan av delaktighet och stärka de sociala färdigheterna. Deltagarna på Tjejvillan ges möjlighet att uppleva nya saker, skapa nya vänskapsrelationer och lära sig mer om sig själv.

Verksamheten i Sibbo kan inledas tack vare ett bidrag från LokalTapiola Nyland. Tjejvillan-verksamheten får också bidrag från Stiftelsen Bensow och STEA, Social- och hälsoorganisationernas understödscentral.

Tjejvillan finns på instagram: @tjejvillansibbo


Senast ändrat
14.08.2020