< Aktuellt
12.08.2020

Öppettiderna för telefontjänsten och coronateststationen vid Sibbo hälsocentral utvidgas

Öppettiderna för telefontjänsten och coronateststationen vid Sibbo hälsocentral utvidgas
Sibbo kommun förlänger öppettiderna för coronateststationen och telefontjänsten till öppenvården. Orsaken till ändringen är det ökade behovet av coronatestning.

Förra veckan ökade antalet coronatester kraftigt jämfört med tidigare. I huvudsak har ökade flunsasymptom varit orsaken till testerna. I Sibbo har man också efter en lång paus konstaterat några nya coronafall. Under hela epidemin har det konstaterats knappt 80 laboratoriebekräftade sjukdomsfall orsakade av coronaviruset i Sibbo. Största delen av fallen konstaterades på våren, och de flesta insjuknade har redan hunnit tillfriskna från sjukdomen.

Nya öppettider

Coronateststationen på Nickby social- och hälsostations innergård (Jussasvägen 14) fungerar med tidsbeställning och betjänar personer som fått remiss till coronatest. I fortsättningen är teststationen öppen måndag−fredag kl. 9−15 och lördag−söndag kl. 9−12. Övriga tider kan kunderna vid behov hänvisas till HUS övriga teststationer för provtagning.

Telefontjänsten till öppenvården är nu också öppen under veckosluten. Tjänsten är avsedd endast för personer som behöver remiss till coronatest. Telefontjänsten betjänar lördag−söndag kl. 8.30−11.30 på numret 09 2353 6001. I övriga ärenden ska man under veckoslut och övriga jourtider kontakta Jourhjälpen på numret 116 117. Öppettiderna kan ändras senare om epidemisituationen så kräver.

Ring alltid först

Om du misstänker coronavirussmitta, ta alltid först kontakt per telefon. För att bli testad måste du alltid först kontakta hälsocentralen och få en remiss till coronatest. Patienter som kontaktar hälsocentralen hänvisas till coronatest om de har symtom som tyder på en coronavirusinfektion. Patienten testas också om en läkare har bedömt att det finns skäl att misstänka coronavirussmitta.

Symptom på coronavirusinfektion är förkylningssymptom såsom hosta, andnöd, muskelvärk, halsont, snuva, trötthet och feber. Även plötslig förlust av lukt- och smaksinnet kan vara ett symptom på sjukdomen. Diarré och magont utan annan uppenbar orsak kan också tyda på coronavirussjukdom.

Om du misstänker coronavirussmitta, ring:
Måndag−torsdag kl. 8−17, fredag kl. 8−16, lördag−söndag kl. 8.30−11.30 Sibbo hälsocentral, tfn 09 2353 6001
(Övriga tider, om du har allvarliga symptom: Jourhjälpen, tfn 116 117)
(I nödsituationer, ring nödnumret 112)


Senast ändrat
12.08.2020