< Aktuellt
30.07.2020

Ladda grundskolelevens HRT-resekort för läsåret 2020–2021 i SibboInfo

Ladda grundskolelevens HRT-resekort för läsåret 2020–2021 i SibboInfo
Är du berättigad till skolresekort? Nu är det dags att ladda grundskolelevernas HRT-resekort för läsåret 2020–2021.

Som vi informerade i början av juli så har elever i någon av Sibbos grundskolor som är berättigade till skolresor kunnat ladda sitt HRT-resekort redan under juli månad i kommunens kundtjänst SibboInfo.

Förfaringssättet har fr.o.m i år ändrats så att man inte längre samlar in korten utan eleven, eller hans vårdnadshavare, själva tar hand om att resekorten laddas. Informationen har också satts ut på Wilma.

Man bör ansöka om rätt till betald skolskjuts. Observera att också då eleven övergår från lågstadiet till högstadiet ska ansökan göras på nytt. Visst har du kommit ihåg att göra den?

Ansökan om skolskjuts

Eftersom det är fråga om en stor grupp elever, över tusen elever, har kundtjänsten utökade öppettider under de två första veckorna i augusti.

 

SibboInfo Nickby

Öppettider under tiden 3–14.8.2020:

måndag–torsdag 8–18 
fredag 8–16

 

SibboInfo Söderkulla

Öppettider under tiden 4–14.8.2020:

vecka 32
tisdag–torsdag 9–12 och 12.30–18
fredag 9–12 och 12.30–16

vecka 33
måndag–torsdag 9–12 och 12.30–18
fredag 9–12 och 12.30–16

 

När du kommer för att ladda resorna ska du ha med dig HRT-resekortet och elevens identitetsbevis (FPA-kort godkänns). Om du har tappat kortet betalar du 5 euro för ett nytt kort. Om du har tappat kortet ett flertal gånger tillkommer en behandlingsavgift på 6 euro.


Senast ändrat
31.07.2020