< Aktuellt
26.06.2020

Höga bakteriehalter i vattnet vid Molnträsk badstrand i Sibbo – simning rekommenderas inte

För närvarande rekommenderas inte att bada vid Molnträsk badstrand i Sibbo. I vattenprovet taget 24.6.2020 vid badstranden har konstaterats höga halter av fekala bakterier. Resultatet blev färdigt idag 26.6.2020.

Vid provtagningen konstaterade man inget onormalt vid stranden. På grund av det heta vädret har det varit mer människor än vanligt på stranden. Ett nytt vattenprov kommer att tas idag (26.6.2020) för att följa upp vattnets kvalitet. Undersökningsresultaten torde bli färdiga på måndag 29.6.2020.

Information om provresultaten och om vattnets badduglighet ges på miljöhälsovårdens webbsidor www.borga.fi/badvatten . Övervakning av vattnets kvalitet vid stränder (excel-tabell). Om ändringar i rekommendationen informeras också på Sibbo.fi.

Myndighetstillsynen över badstränder sommaren 2020

Miljöhälsovården övervakar de allmänna badsträndernas vattenkvalitet i Askola, Borgå, Borgnäs, Lappträsk, Lovisa och Sibbo. Huvudmannen för en badstrand ansvarar för strandens snygghet och säkerhet.

I badvattnet undersöks fekala bakterier. I samband med provtagningen kontrolleras den allmänna snyggheten vid stranden samt blåalgsläget. Uppgifter om provresultat och observationer om blågröna alger finns på badsträndernas anslagstavlor samt på miljöhälsovårdens webbsidor.

De som använder badstränder kan anmäla om observationer till hälsoskyddet per e-post till adressen ymparistoterveydenhuolto@porvoo.fi eller per telefon till jourhavande hälsovårdsinspektören vardagar kl. 9–12, tfn 040 168 8844.


Senast ändrat
29.06.2020
Taggar: idrott