< Aktuellt
27.05.2020

Ring hälsocentralen om du misstänker coronavirussmitta

Ring hälsocentralen om du misstänker coronavirussmitta
I Sibbo hänvisas personer alltid till coronavirustest om det finns skäl att misstänka coronavirussmitta. Coronavirustest görs med låg tröskel i Sibbo. Hälsovårdstjänsterna i Sibbo har hittills tagit över 800 coronaprover och cirka 3 procent av resultaten har varit positiva. Testningskapaciteten i Sibbo är tillräcklig, och även en större mängd prover kan tas vid behov.

Vi uppmuntrar Sibboborna att ringa hälsocentralen om de misstänker att de har symptom på coronavirus. För att bli testad måste man alltid först kontakta hälsocentralen och få en remiss till coronatest. Alla patienter som kontaktar hälsocentralen hänvisas till coronatest om de har symtom som tyder på en coronavirusinfektion. Patienten testas också om en läkare har bedömt att det finns skäl att misstänka coronavirussmitta.

Om du misstänker coronavirussmitta, ring:
Sibbo hälsocentral, vardagar kl. 8–18, lö–sö kl. 9–13, tfn 09 2353 6001
(Övriga tider, om du har allvarliga symptom: Jourhjälpen, tfn 116 117)
(I nödsituationer ska du ringa till nödnumret 112.)

Symptom på coronavirusinfektion är förkylningssymptom såsom hosta, andnöd, muskelvärk, halsont, snuva, trötthet och feber. Även plötslig förlust av lukt- och smaksinnet kan vara ett symptom på sjukdomen. Diarré och magont utan annan uppenbar orsak kan också tyda på coronavirussjukdom.

Teststation vid Nickby social- och hälsostation

Sibbobor hänvisas i huvudsak till kommunens coronateststation vid Nickby social- och hälsostation.

Patienterna betjänas vid teststationen en åt gången utgående från tidsbeställningen. Man kan köra till teststationen med egen bil och behöver inte stiga ur bilen då provtagningen görs. Man kan också komma till provtagningen gående eller med cykel. Vänta alltid på din egen tur på social- och hälsostationens parkeringsplats. Du kallas till teststationen när det är din tur.

Över 70 bekräftade fall

I Sibbo har det konstaterats drygt 70 laboratoriebekräftade fall av coronavirus. Största delen av de smittade har dock redan tillfrisknat.

THL uppdaterar dagligen uppgifterna om antalet smittade på coronakartan på adressen thl.fi/koronakartta. Coronakartan innehåller alltid aktuella uppgifter om antalet smittade i Sibbo.


Senast ändrat
27.05.2020