< Aktuellt
26.03.2020

HRT meddelar: Kollektivtrafik och coronavirus

HRT meddelar: Kollektivtrafik och coronavirus
Vi har förberett oss för att vidta åtgärder för att förhindra spridningen av coronaviruset ända sedan början av februari. Kollektivtrafiken går i Helsingforsregionen men vissa trafikmedel har glesare trafik. Städningen av fordonen har effektiverats och förarna har slutat sälja biljetter.

På måndag 30.3. träder det en ny glesare tidtabell i kraft på U-linje 848. Turintervallerna är glesare vardagar rusnings- och kvällstid. Tillsvidare ingen nattrafik.

Läs mer på HRT:s webbplats.


Senast ändrat
26.03.2020